INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1203


Sang for rettferdighet

"NOBODY is perfect, because nobody is free", sang soul- og jazzsangerinnen, komponisten og pianisten Nina Simone. Hun døde 21. april, 70 år gammel, i Sør Frankrike.

Nina Simone har en førti år lang karriere bak seg. Hun var en av de største musikere i det tjuende århundre. Hun sang på nattklubber, holdt konserter og ga ut egne plater.

En av hennes best kjente låter var "My baby just care for me" (mye på grunn av en reklame for parfyme). Men hun var også kjent for å være borgerettsaktivist og samfunnskritisk.

Hun ble født i North-Carolina i en fattig familie. Moras ønske var at hun skulle bli den første svarte berømte pianisten. På 1960-tallet ble hun involvert i borgerrettighetsbevegelsen i USA. Inspirert av Martin Luther King, men mest av Malcolm X: "Jeg var aldri pasifist. Jeg bare fulgte Martin Luther King fordi han var den som var populær. Men mine sympatier var med Malcolm X."

Hun støtta alltid de mest militante i kampen mot rasisme. Under Vietnamkrigen nekta hun å betale skatt til den amerikanske staten. Og hennes politiske engasjement gjennomsyret sangene hennes. I "Backlash blues" fra 1967 synger hun: "You raise my taxes and freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second class houses, and second class schools..."

Nina ble ofte beskrevet som "vanskelig", fordi hun alltid stod på på sine krav som kvinne og svart artist. Og helt til det siste laget hun sanger om sosial rettferdighet, personlig og sosial frihet.

Hun var likevel optimistisk og så fram til et annet og mere rettferdig samfunn. I "Backlash blues" avslutter hun: "Mr.Backlash, Mr. Backlash, what do you think i have to lose? I`m gonna leave you with the backlash blues. You`re the one who`ll have the blues, not me. Just wait and see!"

Randi Færevik