INTSOS.NO: Denne artikkelen finnes på: http://intsos.no?id=1178


Avslørende og nyttig om "sannheter" og løgner

NÅR JOURNALISTEN David Barsamian samler sine intervjuer med Noam Chomsky i bokform, er det mye som avdekkes om USAs herskere og USAs politikk både i USA og i resten av verden. Alt er ikke like interessant, men en bok på 294 sider der Noam Chomsky forteller om sine tanker og erfaringer, har selvfølgelig sine godbiter.

Intervjuene er foretatt i 1998, 1999 og 2000 og gir innsikt i hvordan herskerklassen og deres institusjoner former folks meninger og oppfatninger. Bokas tittel, Propaganda og offentlighet, er derfor treffende.

Mennesker lar seg ikke lure hele tida, de lar seg ikke passivisere hele tida. Av og til gjør folk opprør, noe som ikke minst dagens antikrigsbevegelse, er et eksempel på.

Et av kapitlene i boka heter da også "Aktivistseire".

- Til tross for all retorikk om "frie markeder", ser du regulære statlige inngrep i amerikansk økonomi, er et av Barsamians mange spørsmål.

Chomskys svar gir både nyttig informasjon og er svært avslørende. Han henviser til en tale av USAs sentralbanksjef, Alan Greenspan, der markedskapitalismen og forbrukernes frie valg blir hyllet. Greenspan la fram en liste med eksempler over hva det frie markedet hadde skapt, og det viktigste var internett.

Det ble utviklet av Pentagon, ikke akkurat en uavhengig privat bedrift. Det meste av idéene, initiativene, kreativiteten og teknologien kom derfra. Det var først etterpå at det ble overlatt til det private initiativ.

Dobbeltmoral?

Det er også nyttig å lese om Chomskys syn på det mange oppfatter som USAs dobbeltmoral i internasjonale spørsmål.

Irak skal bombes, men ikke Israel eller Tyrkia. At Irak ikke overholder FN-resolusjoner får dødelige konsekvenser, mens Israel ustraffet får gjøre det samme. Det er ikke dobbeltmoral, sier Chomsky. USA har én moral, og den følges konsekvent. Moralen, eller politikken, utvikles utfra interessene til USAs næringsliv, og staten fungerer som dets beskytter.

Selv om boka til tider er litt springende, er det masse nyttig informasjon å hente. For eksempel om USAs kjemiske krigføring under Vietnam-krigen.

Bjørn Østby

David Barsamian og Noam Chomsky:
"Propaganda og offentlighet"
Forlaget Oktober 2002