IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

De gir ingen profitt

HVOR MYE er psykisk syke mennesker verdt? Svært lite, skal vi dømme etter regjeringas bevilgninger til psykiatrien. Rådet for psykisk helse mener at bevilgningen på statsbudsjettet for 2004 er et svik mot de psykisk syke. Ved Psykiatrisk sykehusklinikk i Skien har to sykepleiere fått nok av stadige innstramninger og kutt på avdelingen og skrevet brev til statsministeren.

linje

Publisert: 30.10.2003

- Det kommer stadig nye runder med kutt. Når vi klarer å strekke oss så vi imøtekommer kravene, belønnes vi med enda nye innsparinger, sier psykiatrisk sykepleier Hanne Wærstad til Varden.

I sommer tok Wærstad sammen med sykepleier Anna T. Szyszka initiativ til et allmøte på avdelingen (Post 1A), og de mener at kollegene stort sett er enige i synspunktene deres.

Foruten Bondevik, sendte de også brev til helseminister Dagfinn Høybråten, Helse Sør-sjef Steinar Stokke, Helsedepartementet og alle stortingspolitikerne fra Telemark.

I brevet er det listet opp fem punkter om den dystre situasjonen på avdelingen:

- Ledige stillinger blir stående tomme

- Avdelingen er uten fysioterapeut og ergoterapeut

- Overbelegg av pasienter på avdelingene

- Antall pleiere på vakt reduseres

- Høyt sykefravær: 23 prosent i mai i år

Til tross for at det aldri er blitt brukt mer penger på psykiatri i Norge, opplever de to sykepleierne at mennesker og avdelinger utarmes. Og det i en situasjon der man er midt inne i opptrappingsplanen for psykiatrien.

Wærstad og Szyszka opplever at arbeidssituasjonen har forverret seg etter at de ble et statlig helseforetak, Helse Sør.

- Vi må føle at det blir satset på avdelingen. Slik det er nå blir det ikke kompensert for lønnsoppgjør, og ting som før ikke lå inne på vårt budsjett blir stadig lagt til, sier Wærstad til Varden. Wærstad sier til Sosialistisk Arbeideravis at de ikke har mottatt noe svar på brevet som ble sent for over en måned siden.

- Det eneste vi har mottatt er en mail fra statsministeren der han skriver at saken er oversendt helseminister Høybråten.

De to sykepleierne kommer sannsynligvis til å etterlyse et skikkelig svar fra politikerne om en ukes tid. Men ifølge Steinar Stokke, som er direktør i Helse Sør, må avdelingen belage seg på fortsatt innsparinger i framtida, forteller Wærstad.

Av hjemmesidene til Helse Sør går det fram at helseforetaket satser på å komme i økonomisk balanse i 2004. Da må kostnadene reduseres med anslagsvis 800-900 millioner kroner.

Rådet for psykisk helse retter også sterk kritikk mot regjeringas manglende psykiatrisatsing.

500 millioner for lite

I en pressemelding konstaterer Rådet at økningen på 700 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2004 er 500 millioner mindre enn det som er nødvendig for å oppfylle målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt av et enstemmig Storting i 1998.

I planen ble det tallfestet en økning på 24 milliarder kroner i løpet av en 8 års periode for å nå målene om å gi alle psykisk syke et verdig tilbud.

Etter fem år ser Rådet at:

- Behovene er større enn antatt i 1998, altså at flere trenger hjelp.

- Beløpene som bevilges til psykisk helse er lavere, altså mindre

penger.

Dersom Storting og regjering skal innfri sitt løfte, må det i løpet av opptrappingsplanens to siste år, finne sted en økning på 6,5 milliarder kroner til psykisk helse.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.