IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Som man roper fra haugen ...

15. JUNI i år fikk Norge sin første "flerkulturelle avis", Utrop. Avisa ønsker å "fungerer som minoritetenes arena for fri informasjon, samfunnskritikk og debatt". Utgiverne understreker behovet for en avis som kan tillate en annen synsvinkel på minoritetene enn resten av Medie-Norge. Vi ønsker Utrop velkommen og håper at den lykkes.

linje

Publisert: 01.11.2004

Utrop har hittil vært en nettside som har samlet artikler og avisoppslag fra andre aviser som omhandler minoriteter, utspill fra staten og politikere dominerer. Nettsidene har vært interessent lesning av to grunner. For det første har de ikke manglet stoff, hver dag har de 4-5 oppslag å referere til, ofte mer, vi får på ett brett se hvor stort spekter det er på stoffet som handler om minoriteter i Norge.

Den andre opplevelsen leseren får er forholdet mellom innholdet i oppslagene og det negative bildet av innvandrer og asylsøkere som skapes. Noe media også rapporterer om: "Tror innvandring øker kriminaliteten" (23.04.04 ), "Negativ holdning til innvandrere etter Krekar-saken" (20.04.04).

Overskriftenes makt

Organisasjoner som Antirasistisk senter og Senter mot Etnisk Diskriminering (SMED) har i mange år påpekt en tydelig sammenheng mellom medienes dekning av alt som omhandler minoriteter og en økende polarisering og voksende fremmedfiendtlighet i befolkningen. Overskrifter som "To polakker siktet for brutal voldtekt" (Aftenposten 10.06.03), "Truende asylsøkere må flytte" (Nettavisen 15.03.03), trekker inn gjerningsmannens statsborgerskap og blir fremstilt som del av en vesentlig årsakssammenheng og reiser tvil om hensiktene til andre fra samme land eller etnisk gruppe.

De samme ser vi på måten ofrene i drapssaker blir omtalt. Hvis ofre er etnisk norsk kommer kjønn og alder i fokus, " 29 åring drept på Røa" eller "Kvinne 43 drept med slagvåpen", mens avisene presiserer statsborgerskap eller opprinnelsesland for ofrene med minoritetsbakgrunn: "32 år gammel somalier ble funnet drept", " asylsøker drept". "Fokuset på statsborgerskap eller asylstatus i denne sammenheng fratar ofrene deres menneskelighet, og understreker at selv i døden skal disse personer betraktes først og fremst som utlendinger" konkluderer en rapport fra SMED (Underveis 2002).

Rett bok i rett tid

Et sentralt tema i boken, Å se verden fra et annet sted, av Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen er nettopp medienes marginalisering av minoriteter. De spør: Bidrar mediene, med sin vekt på polarisering og konflikt, til å forsterke skillene mellom et 'vi' og et 'dem' slik at bare ytterpunktene synes?

Forfatterne vil utfordre mediaverdenens manglende interesse i å diskutere sin egen rolle. "Selv om mange journalister erkjenner at medienes forenkling av dype og komplekse problemer kan bidra til å generere nye tabloidiserte politikere utspill med forslag til raske, til dels brutale løsninger" (s, 14 ).

At boka er bra og absolutt verdt å lese skyldes forfatternes vilje og evne til å sette diskusjonen om mangler og problemer med medias fremstilling av minoriteter inn i en større sammenheng. De forholder seg ikke til journalistenes bruk av statsborgerskap som adjektiv eller ensidig fokus på kriminalitet, de er opptatt av å forstå årsaken til slik journalistikk. Nemlig det globaliserte, kapitalistiske og rasistiske samfunn som media fungerer innenfor.

Boka er delt i to. I Vår nære historie finnes historiske reportasjer fra India og andre 'eksotiske' land, og reportasjer om en boksekamp mellom en hvit og en svart bokser i Oslo i 1935. Vi leser at i 1936 var det tilsynelatende uproblematisk å omtale svarte mennesker som "aper" i norske aviser. Befolkningene i Afrika, Asia og Latin-Amerika var "innfødte". Rasehygieneteorier, imperialismen og kolonialismen analyseres i forskjellige essayer, og det levnes ingen tvil om hvilken betydning de har hatt for våre, og journalistenes, forestillinger om en verden delt mellom det siviliserte og intelligente "oss" og "dem".

Nåtidsperspektiver heter del to. Her vil forfatterne belyse at til tross for at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, møter tradisjonelle forestillinger om "oss selv" og "de andre" sjelden kritikk. Essayer om negative nyhetsoppslag om kriminalitet, omkjæring og tvangsekteskap, om konsekvensene av at dødsfallene i Afghanistan eller Irak "teller" kun når det er Vestens soldater som dør. Igjen blir medienes rolle knyttet opp til forklaringer om hvordan verden henger sammen som dominerer i samfunnet forøvrig.

Et essay særlig viser dette til det fulle. Fadime. Ett drap – to historier, om drapet på svensk-kurdiske Fadime Sahindal. Ved grundig gjennomgang av oppslag i norske og svenske aviser viser forfatterne hvordan de to landenes journalister og kommentatorer la vekt på forskjellige deler av historia. Tekstene fra svenske aviser var opptatt av integreringsspørsmålet, særlig i forhold til "de problematiske kurderne".

I Norge ble hovedfokuset at Fadime var "en muslimsk innvandrerjente som hadde brutt med sin familie". Til tross for at hennes kurdiske familie ikke var særlig religiøs, og nettopp at hun ble drept med sin søster og mor til stede som bevis for at et visst forøk på forsoning var i gang, fortsatte norske aviser og kommentatorer å male på at intoleranse og undertrykkingen i Islam er årsaken her, om muslimenes "lukkede miljøer" om fedre som vil forsvaret familiens "ære" og kravet at "muslimer" må lære å forholde seg til norske lover.

Eide og Simonsen er begge media forskere og journalister, og de har med i boka enkelte journalisters forsøk å motvirke ukritisk og ovenfrarettede reportasjer. Erfaringenes nødvendighet eller "rollebytte"-journalistikk diskuteres blant annet med utgangspunkt i Jack Londons bøker og betydningen av Günter Wallraffs bok, Aller nederst, som sannhetsvitne om situasjonene for tyrkiske arbeidsinnvanderer fra 1986.

I tillegg er det en analyse av hvordan strukturene innad i mediabedriftene påvirker innholdet i spaltene. Hvilke journalister som ansettes, og hvordan redaksjonene fungerer. Flere journalister rapporterer om endringer gjort i desken, nettopp for å få frem mer sensasjonspregede overskrifter, selv om deres egne hensikter hadde vært å forsøke å bevare et mer inkluderende preg på stoffet.

Norskhet og Fremmedhet

"Mediene er blant samfunnets viktigste grensevakter for våre forestillinger om "vi" og "de andre". Den bygges og ombygges av politiske hensyn og ulike kunnskapstradisjoner, og under ligger holdninger som ikke alltid er synlige for det blotte øye".

Argumentasjonen i Å se verden fra et annet sted er bygd opp rundt en forståelse at samfunnets politiske og historiske utvikling preger vår, og journalistenes, oppfatning av verden i dag. Forfatterne kommer med til dels sterk kritikk av media. "Bare unntaksvis ser vi at grensene mellom "oss" og "dem" brytes ned til fordel for et mer inkluderende 'vi'."

Boka oppmuntrer til en kritisk holdning til media, også hos journalistene, men også mer. Boka har mange gode politiske poenger og er fulle av eksempler og argumentasjon som er nyttige når man argumenter mot aksepterte forestillinger av verden og hvordan den henger sammen.

Susan Lyden

Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen:
Å se verden fra et annet sted - Medier, Norskhet og Fremmedhet
Cappelen 2004


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.