IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Sykefraværshysteriet

Ideologisk avledningsmanøver

DET ER ikke bare arbeidsgivere og regjeringa som er preget av sykefraværshysteri, mener forsker i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland. I sitt innlegg på Trondheimskonferansen 2003 påpekte hun at også verneombud og tillitsvalgte har blitt grepet av hysteriet.

linje

Publisert: 01.04.2004

I et intervju i tidsskriftet Dagens Medisin, understreker hun at sykefraværet i Norge ikke har økt.

- Hvis jeg nå skulle skrive bok, måtte det bli et helt kapittel bare om sykefravær. Det skulle hete "Den store hjernevasken", sa Wergeland i sitt foredrag på Trondheimskonferansen som også er gjengitt i Røde Fane. Ifølge Wergeland er dette et godt eksempel på hvordan de herskendes tanker blir de herskende tanker i et samfunn.

Journalister, fagbevegelse, bedriftshelsetjeneste og halvstuderte forskere. Alle er de blitt overbevist om at sykefraværet er et stort problem. NHO-direktør Finn Bergesen og hans kolleger i næringslivet og eliten forøvrig har tydeligvis gjort en god jobb.

Men hva er nå dette sykefraværet som alle er så enige om å redusere?

- Ditt eget sykefravær vet du hva er. Det telles i dager, og fraværene dine blir gjerne færre, men lengre med årene. Hvor mange fraværsdager du trenger, avhenger av helsa di og av hva slags jobb du har. Men når det snakkes om fraværet i Norge, handler det om forbruket av fraværsdager i ei gruppe som hele tida forandrer seg, sa Wergeland i Trondheim.

Hun konkretiserte med et eksempel. Dersom en bedrift har ti fulltidsansatte, og en av dem er sykmeldt hele året, er sykefraværet 10 prosent. Hvis i stedet to av de ti er borte et halvår hver, blir fraværet også 10 prosent. Men hvis de to ble sagt opp på grunn av dårlig helse og de andre holdt seg friske, ville fraværet bli redusert fra ti til null fra det ene året til det andre. Men arbeidsmiljøet var ikke blitt bedre, og ingen var blitt friskere.

Wergeland har sett seg lei på norske politikeres mangel på kunnskap når det gjelder sykefravær og uføretrygd og framholder overfor Dagens Medisin at den feilen politikere gjør er å sammenlikne med begynnelsen på 90-tallet.

- Dette var en periode med et ekstremt lavt sykefravær som følge av en rekordhøy arbeidsløshet. Ser man derimot på sykefraværet i en lengre tidsperiode, tilbake til 70-tallet, er det ingen ting som tyder på en eksplosiv økning i sykefravær, slik det er vanlig å beskrive dette.

På Trondheimskonferansen forklarte Wergeland sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsløshet.

- Sykefraværet i Norge svinger med hvor inkluderende arbeidslivet er, hvor mange folk med helseproblemer som får være i jobb. Når arbeidsløsheten øker, går fraværet ned. Jo mer romslig og inkluderende arbeidslivet er, jo høyere blir sykefraværet. Den som er arbeidsløs eller uføretrygdet, har ikke rett til sykelønn og bidrar ikke lenger til sykefraværet i Norge.

Men hva mener egentlig sosialminister Ingjerd Schou med at sykefraværet i Norge er for høyt? Overfor Dagens Medisin påpeker Wergeland at dersom Schou mener at utgiftene til sykelønn bør gå til noe annet, for eksempel skattelettelser, er det en ærlig sak. Men det er en politisk mening.

Hvis Schou mener at sykefraværet skal ned uansett, har Wergeland følgende råd til politikerne: si opp alle over 50 år og steng kvinnene ute fra arbeidslivet.

- Driver man i tillegg arbeidsledigheten opp, vil dette hjelpe på, sier Wergeland.

I Trondheim påpekte Wergeland at alle kampanjene for å få ned sykefraværet har vært bortimot uten effekt, men hva er det da som egentlig ligger til grunn for alle kampanjene og fraværshysteriet?

Wergeland finner svaret i Sandman-utvalgets rapport. (Utvalget ble nedsatt i 1999 for å foreslå tiltak som skulle få ned sykefravær og uføretrygding). "Økt internasjonal konkurranse og ønske om å få ned kostnadene knyttet til arbeidskraft har ført til økt fokus på sykefravær i Europa. For å bremse kostnadsveksten er det foretatt innstramninger i sykelønnsordningene".

- Over hele Europa bekymrer nyliberale regjeringer seg over at egne trygdeordninger svekker konkurranseevnen, de er altså "for gode" eller "for dyre", konstaterte Wergeland.

Hvordan har arbeidsgivere og regjering fått med fagbevegelsen på sykefraværhysteriet?

Wergeland pekte på det ideologiske forarbeidet som trengs for å bygge ned velferdsordningene og understrekte at norsk praksis tilsier at det må skje i forståelse med "partene i arbeidslivet". LO og andre arbeidstakerorganisasjoner må overbevises om at nedbygging av velferdsstaten er i deres interesse.

Hun kan godt tenke seg at departementet har brukt sine informasjonsrådgivere, og i demokratiets navn må politikken markedsføres slik at folk ikke stemmer imot.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.