IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Stemmer i bevegelsen

Forsvarets langtidsplan - Forsvarsministeren adopterer Bushdoktrinen

5. MARS 2004 la forsvarsministeren frem Stortingsproposisjon nr. 42 for Forsvarskomiteen. Proposisjonen, som skal behandles i Stortinget i løpet av juni, omhandler den videre profesjonaliseringen av det norske forsvaret, og bærer sterkt preg av ideologien som sitter ved roret. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ønsker seg en mer profesjonalisert hær som kan beskytte norske og andre vestlige interesser i en stadig mer konfliktfylt verden. Det er de store gutta i Washington sine ønsker som skal etterkommes, mens FNs rolle nedprioriteres.

linje

Publisert: 01.04.2004

Proposisjonen tegner et bilde av en verden med et endret trusselbilde, med såkalte endrede rammebetingelser. Etter Berlinmurens fall og Sovjetunionens kollaps, har terrorisme seilt opp som den vestlige verdens største fiende. Den aggressive og arrogante "krigen mot terror" presenteres som løsningen. Betraktninger om at det er vestens aggressive og arrogante fremtreden som nettopp har gitt grobunn for den økende bruken av terrorvåpenet, er fraværende.

Stortingsproposisjonen er skrevet med utgangspunkt i Forsvarssjefens Militærfaglige utredning (MFU) som ble lagt frem i desember. Da langtidsplanen ble overrakt 5. mars, stod en håndfull aktivister fra Changemaker utenfor utkledd som George W. Bush og Kristin Krohn Devold. De protesterte mot at forsvarsministeren i rammene for utredningen blant annet hadde skrevet at krisehåndtering i fremtiden også vil innebefatte norsk deltakelse i operasjoner av mer proaktiv og preventiv karakter. Krohn Devold ønsker at det norske forsvaret skal adoptere Bush-doktrinen med forebyggende krig, og legges om deretter.

Når Statoil i dag deltar i forhandlingene om oljekonsesjoner i Irak blir det tydelig at "krigen mot terror" i bunn og grunn ikke handler om å gi vanlige folk større sikkerhet. Irak-krigen handlet i stor grad om kontrollen av regionens oljeressurser. Ettersom den norske regjeringen gjorde alt de kunne for å presentere folkets nei som et tja for amerikanske myndigheter, belønnes også norske selskaper. Det er storselskapene og de nyliberale dogmene som skal trygges, mens det faktum at "krigen mot terror" har gjort verden til et farligere sted for folk flest, blir mindre viktig. Det er disse endrede rammebetingelsene det egentlig er snakk om når forsvarsministeren ønsker endringer i forsvaret.

Konkret legger proposisjonen opp til en endring fra mobiliseringshæren, med et stort antall tropper og en tung struktur, til en mer profesjonalisert hær med et mindre antall bedre trente tropper med mer penger i ryggen. Verneplikten skal opprettholdes som en rekrutteringsbase.

Territorialforsvaret skal erstattes av et mobilt innsatsforsvar. Den største endringen skjer ved at minimum to milliarder skal overføres fra logistikk- og støttevirksomhet til operativ virksomhet og materiellinvesteringer. Det ideologiske nærværet blir tydelig når proposisjonen legger opp til at mye av innsparingene fra logistikk- og støttevirksomheten skal skje gjennom privatisering og konkurranseutsetting. At den amerikanske hæren, som har privatisert store deler av støtteapparatet, møtte store problemer i Irak når alle de ulike private aktørene skulle samkjøres, har ikke det norske forsvarsdepartementet tatt lærdom av.

Langtidsplanen kommer opp i Stortinget i juni omtrent samtidig som mandatet for de norske troppene i Irak skal opp til ny behandling. Dette er en anledning fredsbevegelsen bør bruke for å sette den norske deltakelsen i aggressive internasjonale operasjoner på dagsorden.

Irak-deltakelsen bør settes i en større sammenheng. Om forsvarsministeren får det som hun vil, er Irak og Afghanistan bare begynnelsen på en lang rekke operasjoner hvor norske soldater brukes for å sikre vestlige strategiske og økonomiske interesser rundt om i verden.

Thomas Tallaksen
Folkereisning mot Krig
thomas.tallaksen@ikkevold.no


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.