IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Derfor er vi åpne som revolusjonære sosialister

linje

Publisert: 16.03.2013

Brennpunkt-dokumentaren «Infiltratøren» (19/02/2013) har avslørt hvordan PST har infiltrert aktivister på venstresida gjennom de siste ti årene. Aktivister fra Blitz, SOS Rasisme og Internasjonale Sosialister har blitt forfulgt, kartlagt og registrert. Overvåkingen er, om ikke uventet, forkastelig nok, men metodene strekker seg lenger enn til registrering av personer. Det tegner seg et ganske tydelig bilde av PSTs arbeidsinnretting. Infiltratøren har opptrådt som provokatør, og hisset opp til brutale angrep på demonstranter, som i 2003, da demonstranter mot Irak-krigen ble angrepet ved Nasjonalteateret under en organisert og fredelig tilbaketrekning, mange hundre meter fra den amerikanske ambassaden. Som i 2009, da hans informasjoner bidro til det danske politiets omdiskuterte vold og massearrestasjoner mot tusentalls av vilkårlige demonstranter under klimatoppmøtet i København.

Overvåking, vold og undertrykking

Overvåking mot venstreside har pågått uavbrutt i mange tiår, mot NKP, AKP-ml og senere mot nyere venstregrupperinger i Norge, men illustrerende nok for akkurat dette infiltrasjonsforholdet, ble det innledet i forbindelse med demonstrasjonene mot Verdensbanken i Oslo. Illustrerende, fordi nettopp disse demonstrasjonene (foruten å være svært fredelig gjennomført) føyde seg inn i tidens nye «anti-globaliseringsbevegelse», der liberale systemkritikere, demokrati-aktivister, miljøbevegelse, religiøse samfunn, fagforeningsaktivister, antikapitalister, sosialister og anarkister forente tropper. Bevegelsen var en internasjonal manifestering for mer global rettferdighet, åpenhet og demokrati. Og dens internasjonale omfang satt en støkk i Vestens herskerklasser, som svarte – ikke akkurat da i Norge – med brutal statlig vold og undertrykking. PSTs metoder og søkelys på norsk venstreside føyer seg inn i de vestlige statsmaktenes angrep på åpen, folkelig mobilisering. Påstander som at Internasjonale Sosialister er en voldelig organisasjon som har befatning med våpen, er løgner som har som hensikt å dekke over den virkelige årsaken til at vi blir overvåket. Den virkelige årsaken er at vi bygger massebevegelser mot krig, kapitalisme, rasisme og klimakrise. IS krever at PST legger dokumentasjon på bordet for påstandene de kommer med, eller trekker disse tilbake.

Derfor er vi åpne

Det er ikke så uoverkommelig vanskelig for agenter å infiltrere på venstresida. Internasjonale Sosialister har for eksempel ikke noe å skjule, annet enn våre medlemmers private anliggender. Vi er ikke naive. Vi er åpne, gjennomsiktige og uttalte på det vi står for og arbeider for, og vi vil forbli det. Vi har søstre og kamerater i land med mer omfattende forfølgelse mot politisk opposisjon. De skjuler det de er nødt til å skjule, for ikke å bli utsatt for overgrep og arrestasjoner fra sikkerhetstjenester. Men utfra de mulighetene de har, bygger de, etter våre revolusjonære sosialistiske tradisjoner, sine demokratiske organisasjoner, som kan aktivisere seg og mobilisere i de folkelige mengdene og kampene for demokrati og rettferdighet. De publiserer sine aviser og materialer, på tross av faren for represalier. De avholder sine møter. De er med i organisering på arbeidsplasser og studieplasser. I alle land strekker vi oss så langt vi kan ut etter demokratisk rom. Vi jobber alltid for oppslutning om åpne og folkelige handlinger. I alle land søker vi så langt det er forutsetninger for det, samarbeid og enhet med fagforeninger, demokratiske partier, aktivistmiljøer og folkelige bevegelser. Vi er som revolusjonære sosialister faktisk viet til å kjempe for mer demokratisk rom, enn det vi har. Vi står for et demokratisk rom der arbeidere og vanlige folk gjennom selvstendig organisering tar sakene i egne hender. Derfor er vi også av nødvendighet åpne som revolusjonære sosialister. Kampen for sosialisme kan ikke bygges gjennom isolerte celler med hemmelige motiver. Vi vil bygge et revolusjonært demokratisk masseparti, som kan være åpent tilstede blant folk i felles kamper og saker.

Sosialisme bygges nedenfra

Vi er revolusjonære sosialister. Vi balanserer ikke sosialisme og demokrati opp mot hverandre. Vi tenker ikke «en brikke Øst-Tyskland og en brikke demokrati» eller en «brikke USA og en brikke Sovjet-unionen». Vi ser på demokrati og sosialisme som gjensidige forutsetninger for organisering av kollektive kamper mot undertrykking og urettferdighet. I forrige nummer av magasinet Internasjonal Sosialisme (november 2012) har vi en klasseanalyse av diktaturet og ettpartistaten i DDR, og en åpen støtteerklæring for det revolusjonære masseopprøret mot den tidligere Sovjet-støtta ettpartistaten under Bashar Al Assads terror-regime. Ikke fordi vi er «kommunister» som plutselig innså fordelene ved vestlige demokratier og fikk avsmak for statlige forbrytelser i påstått «egalitære» samfunn. Det ligger dypt forankret i vår tradisjon å forkaste de gamle forbryterske ettpartistatene som eksemplarer av kapitalisme («statskapitalisme») i all sin utbyttende og voldelige natur. Vårt gamle slagord var «verken Washington eller Moskva – men arbeidermakt og internasjonal sosialisme». Vårt politiske grunnmerke har alltid vært «sosialisme nedenfra», fordi vi assosierer oss med arbeiderklassens demokratiske kamptradisjoner, og spesielt med et knippe historiske høydepunkt for revolusjonær organisering i arbeiderklassen og folkemassene. Det er i våre øyne ingen annen sosialisme enn «sosialisme nedenfra» – demokratisk organisert fra bunnen, med røttene i proletære og folkelige kamper og selvorganisering. Vi kaller det gjerne «arbeiderråd», eller rådsmakt/rådsdemokrati.

Kapitalismen truer demokratiet

Vi forsvarer demokratiske rettigheter som folk har kjempet igjennom i Norge og andre vestlige samfunn. Vi forsvarer dem og vi deltar i dem. Men vi tar de ikke for gitt. Under kapitalisme vil demokratiske rettigheter og organisasjoner alltid være truet. Først og fremst arbeiderklassens demokratiske organisasjoner, og andre folkelige og aktivistiske bevegelser. I verste fall alle sivile og selvstendige organisasjoner, også de borgerlige partiene. Kapitalismens rovdyrsøkonomi vil ved sin hang til økonomisk selvskading (gjennom kriser), krig og imperialisme, alltid kunne slippe rovdyret løs på folk. Kapitalismens utbyttende vesen vil, i møte med dype økonomiske og sosiale kriser, kunne føre herskerklassene til å forkaste demokratiet og bekjenne seg til hva enn det skal være av våpen, i verste fall gjennom en fascistisk løsning.

Derfor er vi revolusjonære sosialister

I løpet av de siste fire årene har vi sett millioner bli dumpet ned i arbeidsledighet og fattigdom. Hele generasjoner har blitt spyttet ut av en kapitalistisk økonomi som ikke «trenger» dem. I Norge er vi fortsatt i relativt fred for den internasjonale krisa, men heller ikke de oljesmurte musklene i den norske økonomien har spart arbeidere for kyniske nedleggelser av industrivirksomheter og gamle hjørnesteinsbedrifter, på aksjonærenes og markedets kommando. Mens norsk kapital har vokst seg stadig fetere, har fattigdommen ikke blitt redusert. Klasseskiller har økt jevnt og i storbyene ser vi folk i åpenlys nød. Mens det bobler i oljegrytene, er offentlige tjenester holdt på sparebudsjetter. Sosial dumping i arbeidslivet viser at arbeideres organisasjoner aldri vil få hvile. Så selv i et land som relativt sett ikke er i en krise, ser vi at det kapitalistiske systemet er iskaldt innrettet etter profitt, ikke mennesker. Det vil fortsette å komme nye angrep på velferdssystemet, på våre tilkjempede lønninger og rettigheter. Det vil fortsette å komme rasistiske angrep på utpekte grupper i samfunnet, som mot Romfolk, asylsøkere eller muslimer. Og det vil fortsette å komme invitasjoner til vestlige kriger mot fattige land. På et større globalt nivå er det ikke bare et iskaldt system, for et hav av mennesker er det mer presist ett katastrofalt system. Milliarder har hatt sulten til bords lenge før vi snakket om en krise. Hva godt betød 2000-tallets «gode tider» for spekulering i matvaremarked og matjord for verdens fattige?

Under kriser er det vanlige folk som blir angrepet, og det er vanlige folk som blir kriminalisert. Folk i storbyer i det Globale Sør, som gjorde opprør mot galopperende matpriser tidligere på 2000-tallet, ble møtt med rå statlig vold. Spekulantene bak det økonomiske massemordet satt trygt forskanset i vestlige metropoler. Mønsteret er det samme i mange kriserammede land nå. Folk som har mistet jobber og hjem, eller arbeidere og organisasjoner som deltar i streiker og demonstrasjoner, blir møtt av tunge politistyrker. Streikende arbeidsplasser har blitt angrepet. Folkelig motstand kriminaliseres, mens demokratiet i gjeldskrise land bastes til finanskapitalens forblåste master. I noen land marsjerer fascistiske bevegelser med politiets velsignelse. I Norge har vi ingen slike fascistiske bevegelser av betydning. Men vi ble rammet av et fascistisk terrorangrep på demokratiet og unge aktivister for bare halvannet år siden. Likevel er det anti-fascistiske demonstranter som i ettertid blir møtt med unntaksliknende tilstander i gatene og represalier fra politiet. Fascistiske grupperinger blir som før beskyttet.

PSTs infiltrering av relativt små aktivistmiljøer på venstresiden er en del av mønsteret. Motstand og mobilisering nedenfra skal svekkes og knekkes systematisk. Aktivister skal knebles og isoleres fra de større mengdene. Og de større mengdene skal bli skremt.

Hvem er fanebærere for demokratisk tradisjon, må vi spørre: PST – eller vi?

Bli med i Internasjonale Sosialister og finn det ut selv.

Internasjonale Sosialister


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.