IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

En Klasseløs og Grenseløs Verden!

Kapitalismen har erobret verden. Vi vil forene verden gjennom å slåss mot verdens herskerklasser.

linje

Publisert: 29.03.2011

Først publisert i tidsskriftet Internasjonal Sosialisme desember 2010.

Det de kaller globalisering er ikke vår globalisering. Den globale kapitalismen er organisert rundt imperialistiske stater, militære og økonomiske allianser og institusjoner for utbytting og undertrykking av verdens arbeidere og fattige. Deres verden er en oppstykket og rasistisk verden, som splitter folk i konkurrerende enheter og nasjonalstater. Under disse statene får vi stadig budskap om nasjonale interesser. Men de nasjonale interessene er de nasjonale herskernes interesser. Deres verden av nasjoner er i en tilstand av permanent krig og ødeleggelse.

Vi slåss for en verden uten klasser og grenser. Vi slåss for en forent verden. Globalisering for oss er globalisert motstand, motstand som forener og inspirerer folk til kamp for en annen verdensorden.

Det siste tiåret har vi sett flere eksempler på internasjonal forening gjennom protester mot kapitalismens kriger, kriser og ødeleggelser. Da USA angrep Irak, gikk millioner på millioner av mennesker ut i gatene over hele verden mot en skitten krig for olje. Dette var historiens største internasjonale markering mot imperialisme og krig.

Da verdens eliter samla seg i København for i sannhet å unndra seg mest mulig eget ansvar for jordas og menneskehetens framtid, kom aktivister fra alle verdens hjørner sammen i en motkonferanse og mobiliserte 100 000 i gatene. Slike begivenheter inspirerer den globale kampen for en annen verden, en forent verden, en forent menneskeslekt.

Sett i lys av en utvikling mot kanskje uopprettelige klimaskader og økologiske katastrofer, masseødeleggende våpen og stadig mer krigerske verdensmakter, har i sannhet hvert eneste menneske på jorda objektiv interesse av å knuse kapitalismens globale makt. Men hvilken søkkrik kapitalist går frivillig av tronen? En milliard lutfattige bønder og urfolk, som står nesten forsvarsløse mot kapitalens jakt på ressurser i deres områder, burde ideelt sett vært organisert til en felles global motkamp. Ofte gjør de også motstand. Men hvordan skal de kunne gjøre annet enn å bremse kapitalismens innmarsj? Nøkkelen til forandring ligger i kjernen av den kapitalistiske produksjonen, i en stadig voksende arbeiderklasse som har felles interesse av å kaste av seg utbyttervesenet og overta kontrollen over det samlede produksjonsapparatet. En slik overtakelse forutsetter enhet i klassekamp. Det betyr at vi må forkaste alle ideer om nasjonal lojalitet.

Foren dere!

Arbeidere i alle land, foren dere, skrev Marx og Engels i 1848. Appellen som avsluttet det kommunistiske manifestet er grunnleggende for sosialistisk arbeidertradisjon. Appellen er også den sterkeste revolusjonære appellen i vår tid. Internasjonalismen i appellen avviser fullstendig herskernes oppsplitta verden av nasjonalstater og ideologiene som vil knytte folk til angivelige felles nasjonale interesser med sine herskere. I den internasjonale klassekampen etter finanskrisa har vi sett at appellen i praksis er gyldig og levende blant verdens arbeidere. En bølge av streiker, okkupasjoner og masseprotester har feid over verden etter at finansbobla sprakk i 2008. Fra Asia til Amerika, og fra øst til vest i Europa, har arbeidere og allierte kjempet mot krisas angrep på arbeidsplasser og samfunn. Over hele verden har arbeidere stilt like krav til herskerne. I 2010 har arbeidere i Hellas, Spania, Portugal, Frankrike og Irland gjort opprør mot kutt og nedskjæringer som følge av at finanskapitalens kriseinteresser er i ferd med å ta hele samfunn og stater som gisler. Opprøret mot asosiale kutt og nedskjæringer har også samlet studenter og universitetsansatte i flere land, og i Hellas demonstrerte studenter utafor den engelske ambassaden for å signalisere enhet med engelske studenter i opprør mot økte studieavgifter. Ikke overraskende har mye av motstanden blitt møtt med nasjonalistisk og rasistisk propaganda i andre land, som perspektiver på særegne nasjonale ukulturer og evneveike politikere, bortskjemte arbeidere og temperamentsfullt folkelynne. Samtidig har regjeringers angrep på minoriteter og asylsøkere vokst i styrke. Men arbeidere har inspirert hverandre over landegrensene. Frankrikes deportasjoner av mange tusen romfolk vekket massive antirasistiske protester i samme periode som flere generalstreiker fant sted. I Hellas ble samfunnets offisielt ekskluderte og såkalt ”papirløse” arbeidere ønsket velkommen som del av klasseopprøret.

Internasjonale Sosialister vil ha en verden uten klasser, en verden uten undertrykkere og undertrykte, styrende og styrte. Det sier seg selv at antirasisme må være en uatskillelig del av kampen for sosialisme. Sosialister må være offensive antirasister, som alltid går i front for antirasistisk mobilisering og aldri nøler med å konfrontere rasismen fra politiske topper eller organiserte nazister. Rasismen reflekterer herskernes inndeling av verden, antirasisme må være arbeiderklassens svar. Det er internasjonal klassekamp mot kapitalismen som til syvende og sist kan tilintetgjøre rasisme og annen undertrykking som kapitalismen gjennom historien har vevd inn i og styrket sitt herredømme på. Når arbeidere samles og kjemper for felles interesser, feier vi vekk rasismens grunnlag. Klassekamp gir ikke rom for rasisme. Antirasismen styrker klassekampen, klassekampen styrker antirasismen.

Mange assosierer seg heldigvis med antirasisme. Antirasisme har mobilisert titusener i gatene mot nazister og organiserte rasister. Antirasisme er et viktig utgangspunkt i kamp mot sosial dumping og for kravet om like vilkår for norske og tilreisende arbeidere. Antirasisme har vært et viktig utgangspunkt for bygder og nærsamfunn som har sluttet ring om asylsøkere og flyktninger som brutalt skal kastes ut. Når antirasisme kommer på offensiven i samfunnet, ser vi ofte at politiske ledere og massemedier følger etter. Dette er viktig. Liberale som religiøse ledere kan ha en viktig antirasistisk appell til sine tilhengere i samfunnet. Og spesielt ledere fra arbeiderbevegelsens tradisjonelle massepartier er viktige å motivere for antirasisme.

Men det politiske systemet er organisert for en klassestat i en krigersk verdensorden. Herskernes krigerske orden og stadige angrep på arbeideres felles interesser har en tendens til å vekke rasisme. Økende rasisme, angrep på muslimer og asylsøkere og rasistiske murer mot folk fra fattige land har kjørt i spann med imperialistisk krig, liberalistisk omstrukturering og massive angrep på folks arbeidsvilkår og kollektive velferdsordninger. Under slike forhold er rasisme rein splitt og hersk. Rasismen avleder oppmerksomhet fra årsakene til sosiale problemer og splitter folk fra å gjøre felles motstand. Derfor er antirasisme avgjørende for all mobilisering av slagkraftig motstand mot herskernes kriger og angrep på folks sosiale vilkår.

Åpne grenser

Som sosialister må vi konsekvent forkaste landegrensene som uttrykker herskernes rasistiske inndeling av verden. Vi må slåss for åpne grenser. Åpne grenser er et umiddelbart krav, et krav som støtter alle innvandrere uansett hvor de kommer fra. Åpner grenser er også en visjon om en fremtid uten klassestater. En fremtid der mennesker kan reise hvor de vil uten fiendtlig kontroll og slikt som pass og visum. En verden uten klasser og grenser er ikke en svermerisk drøm. I hvert enkelt land finnes det en herskerklasse å styrte, og et undertrykt flertall som kan styrte den. Kapitalismens globale kurver gjennom kriger og kriser gir stadig mer grunnlag for at lokal motstand er en del av en global motstand. For å organisere den globale motstanden trengs det en internasjonal revolusjonær bevegelse som er uten illusjoner til de politiske systemene og statene kapitalismen regjerer verden gjennom. Framtidas sosialistiske verden er født og formet av arbeideres internasjonale forening og klassekamp. Arbeidere kan ikke konkurrere om profitter og markeder slik kapitalistiske enheter og nasjoner konkurrerer, og samtidig kunne forbli i en verden av selvregjerende arbeidere. Arbeiderklassen kan ikke overta den fulle makta over produksjonsmidlene, uten å gjøre det kollektivt og fullstendig samfunnsmessig, i en global revolusjonær epoke som velter stater og erstatter dem med arbeidermakt.

Aldri før har mennesker kunnet kommunisere, identifisere seg og dele ting på et globalt nivå som mennesker i prinsippet kan nå. De teknologiske forholdene ligger til rette for et samvirke mellom mennesker som ingen tidligere har kunnet drømme om. Disse mulighetene har blitt til gjennom kapitalismens historie. Men det er absurd å si at kapitalismen som sådan har vært effektiv for menneskehetens behov. Man kan jo fortelle noe slikt til en milliard mennesker uten mat i en verden der matproduksjonen vokser og aldri har vært mer rusta til å mette alle mager. Riktig nok har kapitalismens utbytting og rikdom gitt anledning til at et større sosialt sjikt på heltid kan befatte seg med vitenskap og teknologisk utvikling. Men det er fortsatt menneskers oppfinnsomhet og produktive intelligens som skaper teknologien. Kapitalismen misbruker snarere teknologien til slikt som våpen.

Konkurransen om profittene sørger også for at ærgjerrige selskap ruger på sin nyeste teknologi i stedet for at den deles. Store regioner i verden blir ekskludert fra teknologisk utvikling for at de skal fungere som leverandører av ressurser og råvarer. I slummer og storbyer går hundretalls millioner helt eller delvis avstengt fra arbeidslivet. Slik vil det forbli under kapitalismen. Kapitalismen trenger undertrykte og ekskluderte. Bli med oss i den globale kampen mot dette avskyelige, rasistiske og utbyttende systemet, bli med oss for en verden der mennesker er reelt frie og likestilte i produktivt og sosialt samspill.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.