IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Asylpolitikken

Umenneskelig politikk må møtes med motstand 

Da justisminister Knut Storberget tok over ansvaret for asylpolitikken varslet han at han vil bli ”hardere i klypa” i 2010. Med et statsbudsjett som har gitt han 85 millioner kroner på budsjettet til uttransportering, er dette 12 millioner mer enn i 2009.

linje

Publisert: 06.02.2010

Det året ble 4.359 personer uten lovlig opphold transportert ut av Norge. 1019 av dem reiste frivillig, mens de øvrige ble ført ut av landet med tvang. I år er målet at Politiets utlendingsenhet skal sende hjem 4900 personer. Hva som har skjedd med de menneskene har ikke norske myndigheter noe informasjon om.

Storbergets ordbruk er rå og brutal ”Den som ikke har lovlig opphold i Norge må raskest ut av landet” er svaret hans uansett spørsmålet. Han vil få ned antall asylsøkere og sier ”Av hensyn til dem som står i kø, ønsker vi å få til raskere retur av dem som får avslag”.

Det er grovt å skylde på ofrene for en inhuman asylpolitikk for at en slik brutalitet er nødvendig. Hans fremstilling av asylsøkere som ikke forlater landet er naiv, og det er ikke troverdig når Storberget later som hjemreise eller ikke handler om asylsøkernes egne ”valg”.  ”Bør asylsøkere med endelig avslag og ulovlig opphold sendes tilbake til hjemlandet, eller skal de få velge selv? spør justisministeren i Aftenposten 21.01.

Når Storberget later som han ikke vet hvorfor asylsøkere ikke returnerer til land som Irak, Somalia, Afghanistan, Iran og Etiopia, så holder han oss for narr. I tillegg til at mange ikke kan returnere på grunn av krig og undertrykkelse, får mange problemer fordi hjemlandet ikke vil ta dem i mot. Noen land tar ikke imot borgere som selv ikke ønsker å returnere, mens usikker nasjonalitet og mangel på papirer gjør også at det landet Norge ønsker å sende asylsøkere til, nekter å ta de imot. Etablering av retur- avtaler med land som Somalia og Etiopia er noe norske myndigheter har arbeidet lenge med. At de har fått til returavtale med Irak, sier også noe om forholdet mellom Norge og det irakiske regimet.

Storberget gjentar til stadighet sin intensjon om å fylle flere charterfly med personer som har fått avslag, slik det ble gjort med asylsøkere fra Irak før jul. Dette til tross for kritiske røster om at Norge skaper interne flyktninger i land som Irak, Afghanistan og Somalia ved å sende folk tilbake til områder hvor asylsøkerne har verken familie, kontakter eller muligheter til å livnære seg. I et brev til justisministeren skriver FNs høykommissær for flyktninger at tvangshjemsendelsen var «et dårlig signal å sende til andre land» og at høykommissæren er «svært bekymret» etter tvangsutsendingen som skjedde 6. desember i fjor. Generalsekretær Petter Eide i Norsk folkehjelp sier til VG at FNs knallharde kritikk er ”en uvanlig sterk irettesettelse av Knut Storberget”.

Strengere utlendingslov fra 01.01.10

Den nye utlendingsloven som trådte i kraft 1. januar i år gir større adgang for politiet til å benytte tvangsmidler i utlendingssaker. Nå kan de holde på asylsøkere med avslag på sine søknader i opptil 12 uker i forvaring forut for en utsendelse. Både på de såkalte ”ventemottak” og på Trandum kan beboere fortelle om økt aktivitet ved at politiet hente folk fra egne leiligheter og hos familien og plassere dem i mottak i påvente av nye uttransporteringer. Om slike stor aksjoner som den før jul sier Storberget til VGnett, ”Vi planlegger flere, også overfor flere opprinnelsesland” Det skal være sju nye land som er aktuelle, men Storberget vil ikke gå nærmere inn på detaljene i planene. ”Her dreier det seg ofte om mennesker som unndrar seg gjennomføring av vedtak, så dette er ikke noe vi varsler noe mer i forkant” sier han”. I media kalles mennesker uten lovlig opphold, ofte for ”illegale innvandrere”, noe justisministeren går langt i å legge opp til her når han bevisst sauser sammen innvandring, asylsøkere og kriminalitet i hans forsøk å legitimere deportasjonene.

Det er faktisk ikke kriminelt å flykte, avslag far UDI og Une må ikke forstås slik at da har søknaden vært såkalt ”ubegrunnet”.  Det er mange eksempler i Norge på at FN- anbefalinger og andre menneskerettighetskonvensjoner blir ikke fulgt, og heller ikke de dekker alle grunner for at folk flykter. Situasjonen for de som får avslag og må bli i Norge er helt uholdbar. Erna Solberg fjernet botilbud til asylsøkere med endelig avslag og 750 asylsøkere ble kastet på gata vinteren 2004, uten rett til verken sosialhjelp, tak over hodet eller helsetilbud. Ordet ”ureturnerbar” var plutselig også noe et menneske kunne beskrives som. Etter sultestreik og demonstrasjoner ble politikere nød til å finne en løsning og SVs Heikki Holmås fikk gjennomslag for opprettelse av midlertidig ”Ventemottak”.

Steng ”ventemottakene” nå!

Det første ble åpnet i 2006 og nå fire år etter finnes ”ventemottak” både på Fagerli og Lier utenfor Oslo. UDIs beskrivelse lyder ”Ventemottakene skal ha en nøktern, men forsvarlig standard med enkel forpleining”, mens de som bor der forteller om umenneskelige forhold og menneskerettighets brudd. (se ”ventenytt” på Facebook og Twitter). Sivilombudsmannen og Likestillings- og Diskriminerings ombudet har behandlet klager fra beboerne. Det er brudd på personopplysningsloven, ventemottakene har intern videoovervåkning i flere rom, og det er mistanke om at både bilder og papiropplysninger om beboerne blir gitt til Politiets utlendingsenhet. Heldigvis nektet tillitsvalgte i sommer når ansatte ble ”fritatt” taushetsplikten og bedt om å rapportere til myndighetene alt de så og hørte på jobb.

Beboere i ventemottak mottar inntil 100 kroner per uke, et skammelig beløp som ikke en gang dekker en busstur til byen. Men intensjonen var heller ikke å være rause, men å utøve sosial kontroll. Dette fra UDIs nettsider ”Beløpet skal virke konfliktforebyggende. Ved brudd på husordensregler kan mottaket redusere ukestøtten, eller fjerne den helt. Bortfall i mer enn to sammenhengende uker skal godkjennes av regionkontoret”. Dette skjer ofte og er en viktig årsak til frustrasjon og konflikter. Håpløsheten til den enkelte blir forsterket med hva som skjer på innsiden av veggene på ventemottaket. Noen blir så fortvilet at de skader seg selv eller forsøker å ta sitt eget liv.

Også de som driver mottakene – og tjener masse penger fra staten – har en merkelig forståelse av hva som er det beste for asylsøkerne, omtalt som ”dem” i dette eksemplet fra ”Nyhetsavis Fagerli mottak” (se www.hero.no)

”Vi er opptatt av å ruste dem til hjemreise. Vi ønsker å lære dem noe, gi dem kunnskap, slik at de kan få jobb, slik at det blir lettere å komme hjem uten å komme hjem i skam med halen mellom beina. For det er dessverre ofte tilfellet. Derfor har vi kontaktet Norsk Folkehjelps Mineryddingsprogram, som straks tente på idéen. Men så viser det seg å være litt vanskelig i praksis. Folkehjelpa har ikke kurs her i landet, bare i de landene hvor de har mineryddingsprosjekt. Vi jobber imidlertid videre …”!!!!

Det er et politisk vedtak at ventemottakene skal være som de er, og politikerne vil heller ikke svare på hvor lenge man kan bo på mottak. Justisministeren er klar over problemene men har da ingen hast. Gunnar Berge er utnevnt som leder av en kommisjon som skal se på mottak og andre deler av behandling av asylsøkere, rapporten er ventet juni 2011!

SVs ”løsning” har blitt til ett mareritt for mange, mens politikere lar være å forholde seg til det reelle problemet, behovet for å gi opphold til ikke-statsborgere som av ulike grunner ikke kan returnere til sine opprinnelsesland. Deportasjoner er ikke svaret. Nettverk mot statlig rasisme har tatt et initiativ til en markering bak parolen ”Stopp deportasjonene” neste gang det skjer. Knut Storbergets brutale fremferd vekker motstand hos mange.

”Game over”!

19.01 i år var justisministeren på Lier ventemottak. Han snakket ikke med asylsøkerne, kun formidlet en beskjed til de via TV2, ”De som får endelig avslag på sin søknad må forstå at da er det ”game over” sa Ap-politikeren. For de det gjelder er dette slettes ikke ”a game”! Storbergets umenneskelige løsninger må møtes med motstand, mobilisering mot deportasjoner og for stenging av Lier og Fagerli.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.