IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Arbeiderpartiets avskyelige rasisme

Da Jan Bøhler og Rune Gerhardsen i reneste Frp-stil erklærte krig mot papirløse og kriminelle innvandrere, hadde noen av oss et håp om at de representerte et mindretall i Arbeiderpartiet. Soria Moria 2 viser at håpet var forgjeves.

linje

Publisert: 26.11.2009

Det er ikke noe nytt at den sittende regjeringa fører en rasistisk innvandringspolitikk. Mange har påpekt at innstrammingene i asylpolitikken i forrige periode var verre enn noe av det Jern-Erna og høyreregjeringa klarte å gjennomføre.

Likevel er det noe ekstra ille med det som skjer nå. De nye innstrammingene i Soria Moria er forferdelige: Internering av papirløse asylsøkere, utsending av mindreårige asylsøkere og krav om 4 års arbeid eller utdanning for familieetablering. Men det farligste er kanskje at tiltakene er en godkjenning av de rasistiske argumentene som har florert i valgkampen. De er en bekreftelse på at Ap har gått langt til høyre i innvandringspolitikken og at SV ikke har kraft til å stå i mot.

Papirløse behandles som kriminelle

Hovedargumentet for å låse inn og sende ut folk som ikke har ID-papirer er at de er kriminelle. ”Folk som skjuler identiteten sin har aldri ærlige hensikter” påstår Jan Bøhler (VG 07.09.09). En slik påstand ignorerer alle prinsipper om rettsikkerhet og er dessuten helt feil. UDIs hjemmeside opplyser at det kan være ulike grunner til at asylsøkere ikke legger frem ID-papirer når de kommer til Norge. Blant annet at de blir forfulgt av myndighetene i landet de kommer fra og kvitter seg med dokumentene for ikke å bli identifisert dersom de blir tatt, eller at de kommer fra land hvor det ikke er vanlig å ha ID-papirer.

I Italia har Berlusconi-regjeringen etablert ti såkalte «sentre for identifisering og utsending», der papirløse asylsøkere sperres inne bak lås og slå og militært vakthold. Begrunnelsen for interneringen er nøyaktig den samme som i Norge: ”Italia er ikke noe rasistisk land, men vi vil sikre at de som kommer hit, ikke er kriminelle. Landet er i krise, og vi må sende de ulovlige innvandrerne hjem”, sier parlamentsmedlemmet Paolo Grimaldi fra ytre høyre-partiet Lega Nord. (Aftenposten 02.10.09). ”Selv ikke fascismen gikk så langt”, svarer ledende akademikere i et opprop der de sammenligner interneringen med Mussolinis raselover.

Ifølge Bøhler har 80 % av alle asylsøkere papirer når de går over grensa, mens bare 5-10 % viser papirene til norske myndigheter. Klassekampen undersøkte tallene og fant ut at 93 % av alle som søkte asyl første halvår 2009 klarte å skaffe til veie identitetspapirer eller annen dokumentasjon som førerkort eller eksamensbevis i løpet av asylprosessen. ”Det er absolutt ingen grunn til å mistenkeliggjøre ni av ti asylsøkere for å ville skjule identiteten sin. Vi må hele tiden kjempe mot dette inntrykket som har etablert seg om at mer enn 90 prosent av asylsøkerne er skurker”, sier UDI-direktør Ida Børresen til Klassekampen.

De få som bevisst skjuler identiteten sin kan dessuten ha gode grunner til å foretrekke en tilværelse som rettighetsløs fremfor retur. Det er mange asylsøkere med beskyttelsesbehov som får avslag på søknaden. For eksempel får ikke homofile som flykter fra undertrykking status som flyktninger i Norge i dag, tvert i mot er det eksempler på at homofile får anbefaling om å tilpasse seg skikkene i opprinnelseslandet (Gaysir 17.10.09).

En bieffekt av krigen mot asylsøkerne er at det skapes mye unødvendig utrygghet i befolkningen. Når det daglig gjentas at det er farlig å gå på gata i Oslo, vil mange til slutt begynne å tro på det, til tross for at de aldri har hatt noen negative opplevelser selv. Den sosiale angsten som Bøhler & co er med på å spre, er sannsynligvis et større samfunnsmessig problem enn kriminaliteten det advares mot.

Hvem har skylda for hasjsalget?

Bøhler er ikke alene om å mistenkeliggjøre asylsøkere. ”Det er fullstendig uakseptabelt at personer som søker asyl i Norge, driver med kriminell virksomhet. Mange av dem vet at de aldri vil få asyl i Norge, og de kommer hit for å utnytte og misbruke vår romslighet til å selge dop eller begå andre kriminelle handlinger”, sier Rune Gerhardsen til Dagbladet. ”Slik jeg forstår Gerhardsen og Bøhler, snakker de ikke om reelle asylsøkere, men om de som utnytter instituttet til å begå kriminalitet. Det er betimelig” mener Libe Rieber-Mohn (VG 07.09.09).

Det er drøyt å påstå at asylsøkere som begår kriminelle handlinger ikke er reelle asylsøkere, slik Gerhardsen og Rieber-Mohn gjør. Tvert i mot er det ofte det norske samfunnet som tvinger asylsøkere til å bli kriminelle, fordi de ikke får lov til å tjene penger på lovlig måte og heller ikke har rett på sosialstønad. Ap skylder på ofrene og fremstiller dem som en trussel. Det har vært en rekke politiaksjoner mot asylsøkere som selger hasj, særlig langs Akerselva i Oslo. Minst 31 asylsøkere har blitt utvist av Norge i år mens over 300 er pågrepet, ifølge Rieber-Mohn. Dette er en altfor hard straff for å prøve å overleve. Det er også en forskjellsbehandling av norske og utenlandske hasjselgere. Et godt tiltak mot kriminalitet blant asylsøkere er rett til arbeid og utdanning for asylsøkere.

Forskerne Willy Pedersen og Sveinung Sandberg har i boka Gatekapital dokumentert at de som selger hasj langs Akerselva i Oslo ofte er ureturnerbare asylsøkere. De kan ikke sendes ut fordi opprinnelseslandet ikke vil ta imot dem, samtidig har de ingen rettigheter i Norge. Disse er i en spesielt sårbar posisjon, og har ikke engang rett på helsetjenester. I Soria Moria 2 åpnes det for at ”det også kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.” Betyr dette at regjeringa vil internere ureturnerbare asylsøkere som selger hasj? Og i så fall hvor lenge?

Er det antirasisme å kaste ut asylsøkere?

Et utbredt argument for en mer restriktiv asyl- og flyktningpolitikk er at det vil bidra til å redusere rasisme i samfunnet. ”Dette er det motsatte av rasisme. Hvis vi lar kriminelle asylsøkere selge dop skaper det rasisme” er Bøhlers argument (VG 07.09.09). ”Regjeringen vil verne om retten til asyl for mennesker på flukt, og at de som får beskyttelse i Norge raskt blir integrert og en del av det norske samfunnet. Derfor er det påkrevet med tiltak for å redusere ytterligere ankomster av asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse”, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding fra Ap i fjor høst.

Dette er en håpløs og historieløs argumentasjon. Det er ikke den undertrykte minoriteten som forårsaker undertrykking fra majoriteten. Desto mer restriktiv innvandringspolitikken er, desto mer vil den legitimere et rasistisk syn på innvandrere, det blir fastslått at innvandrere er et problem. Grunnen til rasisme er ikke kriminelle asylsøkere. Ifølge rapporten "Utlendinger, asylsøkere og kriminalitet", utarbeidet av Politidirektoratet i 2004, står asylsøkere bak ”en svært beskjeden del av det norske kriminalitetsbildet." I dag ser mange på ikke-vestlige innvandrere med helt andre briller enn de ser på det norske samfunnet, på grunn av rasismen. All negativ adferd fra ikke-hvite blir registrert, gjenfortalt og satt i sammenheng med kultur eller religion, mens hvite som gjør noe galt oppfattes som individer og får mildere reaksjoner. Uansett hvor mange ganger det gjenstas at innvandrerungdom generelt er mer lovlydige enn norsk ungdom (Uniform 21.03.05), har ikke det noen effekt på mengden rasisme i et samfunn. Da Aftenposten støttet jødeforfølgelsen på lederplass under 2. verdenskrig var det ikke fordi jødene hadde gjort noe galt, men fordi det var et politisk og vitenskapelig spillerom for å gjøre det.

Ikke legitimt å si rasist

Grensene er flytta langt til høyre. Som Anders Horn poengterer: ”På SVs landsmøte i 1995 kunne Erik Solheim tordne at ”Frp er nå et åpenlyst rasistisk parti som hemningsløst spiller på folks frykt og fordommer.” Mens i dag har vi en tilstand der stortingskandidater må gå kanossagang og be om unnskyldning for å ha kalt Frp et rasistparti under et skolevalg, men der det samme Frp ikke dras inn i studio for å be om unnskyldning for å ha stemplet asylsøkere som voldtektsmenn.” (Klassekampen 18.09.09).

Da Utrop-redaktør Majoran Vivekananthan kalte den rødgrønne regjeringa for nyrasistisk, traff han nok et ømfintlig punkt. SVs Karin Andersen var rystet over anklagene: ”SV har tatt noen dissenser i flyktning- og asylpolitikken, men jeg vil ikke kalle Ap rasistisk av den grunn. Jeg vil heller si at de er innvandrerrestriktive” (Dagsavisen 30.09.09). Antirasistisk senters Kari Helene Partapuoli mente at regjeringa har sviktet flere av løftene sine, men at det var å ta for hardt i å kalle den nyrasistisk (Dagbladet 30.09.09). Leder av Muslimsk Studentsamfunn, Bushra Ishaq sa at ”Vivekananthan tar opp noe viktig, men jeg skulle ønske han var litt mer forsiktig med hvilke begreper han brukte” (Dagsavisen 01.10.09). Hvorfor er det ikke lenger greit å kalle rasisme for rasisme?

Ett argument er at rasismebegrepet ikke kan brukes for å beskrive diskriminering på bakgrunn av kultur og religion, fordi begrepet bare kan brukes for å beskrive diskriminering på bakgrunn av rase. Men det er jo nøyaktig de samme mekanismene som er i sving. Det lages et kunstig skille mellom ”oss” og ”dem” som ikke er basert på klassemotsetninger, men på en idé om at ”vi” er mer fremskredne og siviliserte, mens ”de” er primitive og usiviliserte.

Frp-spøkelset ble så stort og stygt i sommer at det kanskje kan være fristende å forsvare regjeringas rasisme av frykt for det som er enda verre. Men høyredreiningen i regjeringa demmer ikke opp for Frp, tvert i mot legitimerer og styrker den Frps rasisme. Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen kunne sole seg i glansen og tilby å betale Frp-medlemskap for Jan Bøhler og Rune Gerhardsen. Siv Jensen kunne snakke om at «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn» (statsministerduellen i TV2). For å stoppe Frps rasisme må vi også stoppe regjeringas rasisme, disse tingene henger uløselig sammen.

Den egentlige grunnen til at Vivekananthan ikke fikk mer støtte er nok nettopp at hele det politiske klimaet har flytta seg til høyre i innvandringsdebatten. Det har blitt politisk legitimt å kalle asylsøkere kriminelle mens det ikke lenger er politisk legitimt å kalle noen rasister. Som Anders Horn sier det: ”Rommet for hvilke ytringer som er akseptable har blitt innskrenket - til tross for at Fremskrittspartiets ytringer har blitt mer hatefulle enn noensinne. Men rommet er utvidet i den motsatte enden.” Utrop-redaktøren fikk imidlertid støtte blant annet fra Rødt og fra Mira-senterets Fakhra Salimi.

Hvorfor kler Ap seg i brunt?

Arbeiderpartiet må ha flere grunner til å ikle seg brunt enn å stjele stemmer fra Frp. Hvorfor vinner de mest innvandringsfiendtlige kreftene i Ap terreng, mens de som fortsatt husker at Ap var et internasjonalistisk parti spilles ut på sidelinjen? Kan det rett og slett være fordi Ap ikke evner å gjøre noe med de store problemene i samfunnet, som klimakrise, fattigdom og krig, at det er så behagelig å legge skylda på innvandrere?

SVs rolle

At SV ikke klarer å stå oppreist i disse spørsmålene er en tragedie. Det er vel og bra at SV kritiserer innstrammingene og erkjenner at de har gått på et nederlag når det gjelder dette området: ”Vi har fått gjennomslag for de sakene vi har prioritert innenfor miljø, skole og likelønn, men erkjenner at vi ikke har fått gjennomslag for vår asylpolitikk”, sier nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell (TV2 07.10.09). Faktum er at noen av de verste forslagene fra Frp blir gjennomført av en regjering som SV er en del av. Når regjeringas politikk bryter så grunnleggende med SVs tradisjon for antirasisme og internasjonal solidaritet, er spørsmålet om ikke SV hadde fått til mer som opposisjonsparti enn som et stadig mer maktesløst regjeringsalibi. Et friere SV kunne bidratt til et sterkere press på regjeringa fra venstre.

Verden er klassedelt

Mens Ap snakker om kriminelle asylsøkere, har aksjeeierne i Dnb NOR blitt 30 milliarder kroner rikere på ett år. Mens Ap snakker om doplangere som utnytter vår romslighet, pågår krigen i Afghanistan for fullt. Totalt er 42 millioner mennesker på flukt i verden i dag, inkludert internt fordrevne flyktninger. Fattige land tar i mot flest.

Antirasisme handler om veldig mye mer enn nestekjærlighet. Det handler om at verden først og fremst er delt i klasser og ikke i nasjoner, kulturer eller religioner. Så lenge vi lar oss splitte og skremme, vil krigene, klimaødeleggelsene og fattigdommen som skaper flyktningstrømmene fortsette.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.