IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Rasismens gift og motgift

I sommer prøvde jeg meg på en statsborgerskapstest som Høyre hadde laget på oppfordring fra Dagbladet. Jeg besto, og fikk til svar at jeg fortjener å være norsk.

linje

Publisert: 17.10.2009

Latterlig synes jeg, men det er ikke til å le av for regjeringen ønsker nå å innføre en statsborgerskapstest.

Det kan høres tilforlatelig ut. Likevel inngår dette som ett av mange innskrenkinger på minoriteters og flyktningers rettigheter i hele Europa de siste årene. Rasisme er et nesten fraværende ord i media og i politiske debatter, men rasismen og særlig muslimhetsen er der hver eneste dag.

Rasismen forties

I politikk og media er det en lammende fortielse av at rasisme også finnes i Norge. Det er heller ingen stor antirasistisk bevegelse. Kanskje er rasismen i dag ikke så lett gjenkjennelig fordi den ikke bare kommer til uttrykk gjennom nynazisters propaganda eller angrep på svarte. I så fall skyldes det at dagens rasisme fremstår som et forsvar for viktige verdier og prinsipper som demokrati, likestilling, ytringsfrihet og sekularisme. Den gir seg også uttrykk i forsvar av nasjonale grenser og nasjonal identitet som skaper legitimitet for å stenge ute bestemte grupper.

Mens rasisme ikke er tema for noen samfunnsdebatt, blir asylsøkere og muslimer utsatt for avisoverskrifter, debatter og politiske utspill kontinuerlig. Det handler om å få ned antall asylsøkere og om hvorfor muslimer er et problem. Ifølge Ny Tid skrev norske aviser fem ganger så mye om hijab som om klimakrisen i perioden 1. januar til 15. mars i år.

Det er antirasisters og sosialisters oppgave å nå reise en bevegelse som knytter sammen kamp for asylsøkeres og innvandreres rettigheter med forsvar av demokratiske rettigheter for muslimer. Venstresiden må våkne opp og ta inn over seg hvordan asylsøkere og muslimer gjøres til mindreverdige mennesker og en trussel, og se at vi har felles interesser på tvers av hudfarge og religion. Kampen for en verden uten krig, fattigdom og ødeleggelse av miljøet avhenger av at vi river ned alle skiller i arbeiderklassen. Rasisme er i ferd med å befeste seg som et dypt skille hvis vi ikke gjør noe med det.

Hva er rasisme?

Innvandringspolitisk talsperson Per-Willy Amundsen i Frp har blant annet listet opp følgende i deres strategi for å hindre ”snikislamisering”: Kutte statsstøtten til Islamsk Råd, strengere kontroll med moskeene, ingen hijab i politiet og ingen halalmat i fengslene. ”Jobb nr. 1 er å stramme inn i innvandringspolitikken og stramme den inn hardt.” ifølge Amundsen. Frp definerer muslimer som et problem. Og angriper både de som allerede bor her og de som søker seg hit ved å sette likhetsegn mellom innvandrere og muslimer.

Rasisme er nettopp å peke ut bestemte grupper på bakgrunn av kjennetegn som hudfarge, språk eller religion. Gruppen tillegges negative egenskaper og adferd som skal legitimere at de behandles verre enn andre. Slik har slaveri og kolonialisme blitt rettferdiggjort i tidligere tider, og slik blir en stadig mer brutal innvandringspolitikk og angrep på muslimers rettigheter rettferdiggjort i dag.

Stopp islamisering av Norge (SIAN), Norgespatriotene og Vigrid er organisasjoner som bygger på hat mot minoriteter. Men rasismen kommer ikke bare fra dem. Eksempelet fra Frp viser at de også står for åpenbar rasisme. Det er gammelt nytt. Det ikke alle ser er at rasismen har fått fotfeste også i venstresidens partier tiltross for at disse ble bygget rundt solidaritet, klassekamp og bekjempelse av undertrykking.

Umenneskelige grenser og løgn

Midt i årets sommeridyll var det en helside i Dagbladet 13. juli som slående illustrerer dagens asyl- og innvandringspolitikk i Europa. ”Gresk tragedie for illegale innvandrere” var overskriften. Et stort bilde viste et område i brann, og min antagelse var at papirløse flyktninger hadde blitt husløse etter brann. Men på et lite bilde ser vi en rekke med menn omgitt av politifolk ikledd hansker og munnbind, og billedteksten forteller oss at de som ikke klarte å flykte ble arrestert.

Tragedien var at gresk opprørspoliti med bulldosere raserte to slumområder der papirløse flyktninger holdt til. De fleste fra Afghanistan. Dette er flyktninger fra Vestens krig mot terror som angivelig skulle gi afghanerne demokrati og frihet. I stedet jages de som hunder mens verden ser på.

For et år siden presenterte regjeringen 13 innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken. Nylig la de fram åtte til. En av dem er - tiltross for internasjonale advarsler - at barnefamilier skal kunne returneres til Hellas hvis de har oppholdt seg der før de kom til Norge. Dermed bryter regjeringen igjen sitt løfte om en mer human asyl- og flyktningpolitikk. Antirasistisk senter betegner de rødgrønnes politikk på dette området som den strengeste noensinne.

- Jeg har ikke samvittighet til å sitte og se at det er folk som driver menneskesmugling og tjener store penger på å lure folk til Norge, sier inkluderingsminister Dag Terje Andersen til Aftenposten 6. august i år. Saken viser til en økning i antall unge mindreårige flyktninger fra Afghanistan. Hadde Andersen virkelig hatt samvittighet ville han tatt imot disse ungdommene med åpne armer og beskyttet dem mot krigen hans egen regjering deltar i. I stedet fyrer han oppunder løgnen om at mennesker lurer seg inn i Norge i hopetall. I år antas det at 770 enslige mindreårige vil bli bosatt her, hvorav de fleste fra Afghanistan og resten fra Irak, Somalia og Eritrea. Det vil si alle fra land i krig.

Ingen åpne dører

En undersøkelse i Storbritannia nylig avdekket at folk trodde antallet asylsøkere var langt høyere enn realiteten. En fjerdedel trodde det kom 100.000 asylsøkere til landet årlig. Det er fem ganger så mange som det faktiske antallet. Lignende overdrevne forestillinger vil en møte også i Norge fordi det brukes ord om asylsøkere som ikke bare er nedsettende, men som skaper bilder av enorme antall. Ord som asylflom, asylstrøm og asylbølge er i flittig bruk. Eller det snakkes om at innvandringspolitikken er ute av kontroll og at det er åpne dører. Dette er løgn. Det er ingen åpne dører inn til Norge for mennesker som reiser fra krig og nød. Og det er ikke snakk om mange som kommer eller får bli. I første halvår i år kom det 8100 asylsøkere hvorav 2584 asylsøkere fikk opphold.

Enkelte mener at asyl- og innvandringspolitikken ikke kan kalles rasisme fordi at uten et tak på antall vil situasjonen bli uhåndterlig. Men Norge har plass til mange flere. Folk som kan gå på skole, ta en utdanning og jobbe. Det er ikke bare varer og tjenester som skal kunne flyte fritt, men også mennesker.

Asyl- og innvandringspolitikken er rasistisk. Den er strengere og hardere mot noen grupper enn andre. For eksempel er det enklere for en tysker å få turistvisum til Norge for å besøke sin tante enn det er for en pakistaner. Hvite nederlendere som vil bosette seg her ønskes velkommen og avisene forteller om hvor fint de synes det er i Norge. Når så du en slik artikkel om en somalier? Har du hørt politikere omtale nederlendere som noen som prøver å jukse seg inn i landet og som det ikke er lett å integrere fordi de snakker et annet språk?

Bilder av at de er annerledes

Asylsøkere omtales på en måte som skaper bilder av at de er annerledes, og ofte skapes det bilder av noen som prøver å lure seg til noe de ikke har rett på. Som med de afghanske ungdommene. Dermed skaper asyl- og innvandringspolitikken også rasisme i omtalen og behandlingen av folk. I dag plasseres asylsøkere i egne mottak, og såkalte ureturnerbare får tilbud om ventemottak med umenneskelige forhold. Hadde disse menneskene bodd i boliger i vanlige boområder, med mulighet til å utdanne seg og arbeide ville folk rundt dem ikke ha oppfattet dem som så fremmede som de gjør nå.

I den siste tida har øst-europeere blitt omtalt som kriminelle bander, og det omfatter også tiggerne i Oslo. Det er ikke tvil om at noen øst-europeere begår kriminalitet her. Men det er absolutt ikke alle. Igjen tegnes det bilder av en gruppe som skal rettferdiggjøre en strengere innvandringspolitikk og harde tiltak mot tiggerne. Et nytt ord som har blitt lansert er ”velferdsmigranter”. Med det menes arbeidsinnvandrere som betaler skatt til Norge, og derfor får de samme trygderettighetene som alle andre. For et par år siden var øst-europeere ønsket til Norge fordi det var behov for arbeidskraft. Historiene er mange om farlige arbeidsforhold med ekstreme arbeidsdager for luselønn. Igjen et utslag av rasisme som rammer en del av arbeiderklassen.

Drept for sin hijab

I sommer ble 32-åringen Marwa al-Shirbini drept med 18 knivsstikk under en rettssak i Dresden i Tyskland av en mann hun hadde anmeldt fordi han hadde kalt henne ”terrorist” og ”islamist-hore”. Hun bar hijab og hennes kamp mot å bli trakassert kostet henne livet.

Også i Norge kan muslimske jenter og kvinner fortelle om stadig trakassering og hets kun på grunn av deres hodeplagg. Også her har hatet mot muslimer ført til drap. Mannen som drepte en somalisk taxisjåfør i Trondheim i fjor høst hadde skrevet liste over seks ting han måtte få gjort. På den sto det ”Drepe en muslim”.

Hver tredje muslim i Europa har vært utsatt for rasisme og diskriminering rettet mot dem. Nesten halvparten av somaliske og irakiske boligsøkere i Norge har opplevd å bli diskriminert av huseiere. Kvinner med hijab møter fordommer på arbeidsmarkedet på grunn av sitt hodeplagg.

Fakta om rasisme og diskriminering tones ned. I stedet snakkes det om å stille krav til innvandrere og det lanseres en statsborgerskapstest for å sjekke om nye borgere er lojale mot Norge. Det som burde testes er myndighetenes evne til å ta imot mennesker som rømmer fra krig og økonomisk ruin, og deres evne til å håndtere en befolkning som består av mennesker med ulike hudfarger, språk, religioner og livssyn.

I en helt grunnleggende test sto regjeringen til stryk. Nemlig i saken om hijab i politiet. Arbeiderpartiets feighet og manglende vilje til å stå opp for minoriteters og kvinners rett til arbeid og religionsfrihet utløste et vell av rasisme fra Fremskrittspartiet og på diverse nettsider. Hijabforbudet var ikke å møte opinionen, den skapte en opinion.

I Danmark er det nylig innført hijabforbud for dommere. Og forsvarsministeren har varslet forbud også i forsvaret. Det vil ikke stoppe der. I Tyskland er det enkelte delstater som har forbud mot at lærere bærer hijab. I Frankrike er hijab ikke tillatt på offentlige skoler. Allmenne rettigheter innskrenkes for muslimer.

Gjenreis arbeiderklassens verdier

Retten til utdanning, retten til arbeid og religionsfrihet er menneskerettigheter. Når Frp og andre snakker om at muslimer truer vestlige verdier snur de ting på hodet. Det er de stadige angrepene på asylsøkere og minoriteter som truer grunnleggende demokratiske verdier. Når Frp vil fjerne statsstøtten til Islamsk Råd truer de demokratiske rettigheter som retten til å organisere seg, utøve sin religion og ytre seg. Islamsk Råd er blant dem som deltar i den offentlige debatten, og som dermed er en viktig motvekt mot muslimhetsen.

Venstresiden må ta debatten med Frp, men ikke på deres premisser. Når de påstår at de fanger opp diskusjonene rundt middagsbordet til folk flest og omformer det til politikk, skal vi avvise at folk flest ønsker et intolerant og undertrykkende samfunn. Folk flest ønsker å leve i fred og fordragelighet med sine skolekamerater, kollegaer og naboer. I Oslo har hver femte person innvandrerbakgrunn. De fleste i innvandrerbefolkningen utgjør en del av arbeiderklassen og stemmer i hovedsak på Ap, SV og Rødt.

Disse partiene må gjenreise arbeiderklassens verdier, som er solidaritet og rettferdighet. Vi må avvise at hvite norskinger har verdier som må beskyttes mot muslimske verdier. Kjell Inge Røkke og en arbeider i Groruddalen har verken samme verdier eller samme utgangspunkt.

Angrepene mot muslimer og brutaliseringen av asylpolitikken skjer uten massive protester fordi mange ikke ser klart hva som skjer. Å frata muslimer rettigheter er ikke å redde demokratiet, sekularismen eller likestillingen. Tvert imot setter det alt i revers. Dette er harde angrep på en del av arbeiderklassen som sosialister ikke kan se på uten å reagere.

Motgiften er felles motstand

Å være antirasist er mer enn å være tolerant og ha gode holdninger til andre. Det fordrer også aktivitet. Det samme gjelder for sosialister. Å være sosialist er mer enn å ha de rette ideene. Det fordrer også handling. Ikke bare å handle selv, men også å skape arenaer der undertrykte grupper sammen kan slåss for en bedre verden.

Under vinterens Gaza-demonstrasjoner i Oslo var det en fantastisk allianse av svart og hvit, kvinner og menn, gamle og unge, med og uten hijab gjennom hele toget. Der var Oslos Østkant forent. Ikke uventet ble muslimene i toget kritisert i media for å la barn gå fremst i toget, og for å kaste stein mot den israelske ambassaden. Men vi som selv deltok så hvilken kraft som lå i den felles samlingen.

Fremover gjelder det å overvinne myten om at muslimer bare er skapt av sin tro. Alliansen under Gaza-demonstrasjonen må vi føre inn i kampen for å beholde og utvide velferdsordninger, mot sosial dumping, for miljøet, mot krig, mot vold i nære relasjoner og andre klassespørsmål. De berører i høyeste grad også minoritetene i Norge, ikke minst fordi de topper statistikkene over fattigdom, arbeidsledighet og dårlige arbeidsforhold.

Mange ble skremt da ytre høyre i flere europeiske land vant plasser i EU-parlamentet. Det er en lærdom å ta. Fordi venstresiden ikke hadde et godt nok svar på problemene folk møter i sin hverdag valgte mange å ikke stemme overhodet, og noen ga sin stemme til ytre høyre. I den norske valgkampen vil nynazistene Vigrid stille til skoledebatt på ni skoler i Buskerud. Der må AUF, AU og RU si til elevrådene at nazister aldri må gis en talerstol. Det er slik de bygger seg opp; ved at de tas inn i de etablerte formene for demokratisk politisk aktivitet. Vigrid truer minoriteters og antirasisters ytringsfrihet og demokrati og må derfor ikke få spre sitt hat.

Multikulturalisme

Forfatter og journalist Aslak Nore har sammen med Frp’er Asle Toje hevdet at det pågår en kulturkamp. Toje plasserer multikulturalismen i sentrum av denne debatten. Multikulturalisme er en samfunnsvisjon der ulike kulturer nyter like rettigheter samtidig som egen kultur og religion kan ivaretas. Nå er denne ideen under kraftige angrep i England hvor den har stått sterkt. Det er på sin plass å diskutere multikulturalisme og hvordan et mangfoldig samfunn best kan fungere, men det er ikke det som er poenget med debatten.

Det er høyresiden og en del intellektuelle som fører an ved å anklage venstresiden for å lukke øynene for overgrep i kulturens navn, som tvangsekteskap og omskjæring. Det de taler for er at det finnes noen grunnleggende vestlige verdier som er overlegne alle andre, og som minoriteter og særlig muslimer ikke deler. Derfor må muslimene enten holde seg unna eller innordne seg. Assimilering er et annet ord for det, som betyr at minoriteter må kle seg og te seg som majoriteten for å bli akseptert.

Nore på sin side påstår at islamofobi (muslimhets) ikke eksisterer i Norge, men er noe som er oppfunnet av noen ”nettkonspiratorikere”. At Toje og Nore skal fremme en konstruktiv debatt kan vi se bort fra. Det er antirasister og sosialister som må sette dagsorden. At det finnes rasisme og muslimhets er det ingen tvil om. Spørsmålet er hva vi gjør med det.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.