IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Enhet mot nazistene

Det er viktig å understreke at kampen mot rasismen og nazismen overhodet ikke er en kamp mellom de politiske ytterfløyene. Nazistene vil skremme folk fra aktivitet og gjøre banen klar til sin egen inntreden. Deres målsetting er ikke "bare" trakassering av svarte og sosialister. I siste instans vil de smadre den organiserte arbeiderklassen og fjerne retten til fritt å kunne organisere seg i det hele tatt.

linje

Publisert: 01.04.1992

Man kan undres over hvorfor norske media ikke er mer opptatt av politiske drap i naboland. Dagsrevyen fant ikke det første politiske attentatet i Danmark siden krigen nevneverdig. Den eneste norsk avis som dekket saken på tirsdagen var Arbeiderbladet. De hadde en liten notis som sa at Henrik sjøl hadde laga bomben og som feilaktig påsto at dette var politiets teori. Slike krenkende løgner bidrar bare til å skape et inntrykk av at kampen mot rasisme ikke angår folk flest.

Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark glimret med sitt fravær på demonstrasjonen.

Grunnen til Socialdemokratiets lunkne og unnfallende holdning er at de er mer opptatt av å distansere seg fra ytre venstre enn de er av å bekjempe rasismen. I likhet med DNA har Socialdemokratiet i Danmark imøtekommet rasistene istedenfor å bekjempe dem. I Folketinget har de foreslått at kommuner skal kunne nekte å ta inn flere flyktninger hvis de mener de har "for mange" fra før. De vil også ta et oppgjør med det de kaller "pro-forma-ekteskap".

Bak unnskyldningen om at de vil hindre ghettodannelser fyrer de opp under rasistiske argumenter som utpeker flyktninger og innvandrere som et problem i utgangspunktet. Det er et fenomen vi kjenner igjen fra Gerhardsens utspill om å fjerne morsmålsundervisning i Oslo.

De sosialdemokratiske lederne er bundet opp til et system som de gjerne vil administrere på kapitalens vegne. I dag er det systemet i en dyp krise som betyr at det er nødvendig for dem å angripe sine egne velgere med nedskjæringer og arbeidsløshet.

Men det er nettop disse velgerne, og grunnplansmedlemmer i arbeiderpartiene som har all interesse av å bekjempe rasisme og de sosiale forhold som den livnærer seg på. Det var tusener av sosialdemokratiske arbeidere og ungdom i demonstrasjonen i København, til tross for ledelsens skamfulle opptreden.

Å bygge videre på den enheten er avgjørende i kampen mot rasisme og nazisme framover.

Enhetsfront mot fascismen

Det tyske kommunistpartiet forstod ikke hva fascismen var. Derfor kunne de ha en parole som sa: "Dem som fortsatt har tillit til sosialdemokratene, må ha mista hodet."

Det tyske kommunistpartiet begikk politisk sjølmord. Den marxisten som best forsto fascismens karakter og hvordan den måtte bekjempes var Leon Trotski. Trotskis tilhengere i Tyskland var altfor få til å kunne lede en bevegelse, men analysen til Trotski er fortsatt viktig:

Trotski påpekte at lederne i de sosialdemokratiske partiene var avhengig av klassesamarbeid. De fryktet en arbeiderrevolusjon mer enn de fryktet fascismen, og ville forsøke å inngå avtaler med arbeiderklassens dødsfiende.

Men i motsetning til stalinistene så Trotski at medlemmene i sosialdemokratiske partier hadde både viljen til og, interesse av å bekjempe nazistene. Han visste at hvis Hitler kom til makta ville det bety at ikke bare kommunistene ble utryddet, men en fullstendig knusing av alle arbeiderpartier og fagbevegelsen.

Kommunistene måtte henvende seg til andre arbeiderorganisasjoner og tilby en felles kamp mot nazismen. Det betød ikke at man krevde politisk enighet i utgangspunktet. Man måtte legge fram begrensede og meget praktiske krav som alle arbeidere kunne være enige om:

"Vi må skjønne hvordan vi i virkeligheten skal rive arbeiderne vekk fra deres ledere. Og dagens virkelighet er kampen mot fascismen. Det overveldende flertallet av sosialdemokratiske arbeidere vil slåss mot fascismen, men (iallefall nå) bare sammen med sine organisasjoner. Vi kan ikke hoppe over dette stadiet. Vi må hjelpe de sosialdemokratiske arbeiderne til å prøve ut deres organisasjoners og deres leders verdi i handling, i denne nye og spesielle situasjonen hvor det er spørsmål om liv eller død for arbeiderklassen."

Trotski mente at revolusjonære skulle opprettholde sin uavhengighet. Det var ikke snakk om å skjule uenigheter, eller alliere seg med grupperinger hvis klasseinteresser var i strid med arbeidernes. Tvert imot måtte revolusjonære hele tiden avsløre de reformistiske lederenes redsel for arbeiderklassens egenaktivitet.

Det viktige er å ta utgangspunktet i det man er enige om, behovet for å bekjempe nazistene, og samtidig opprettholde retten til å kritisere hverandre. De reformistiske lederne vil enten være med i en effektiv kampenhet eller de vil avsløre sin egen udugelighet overfor sine medlemmer.

Den tyske erfaringen er en tragisk bekreftelse av at en slik enhetsfront var helt nødvendig for å stoppe nazistene.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.