IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Hva skaper rasisme?

Rasisme er en del av et samfunn der alle tvinges til å konkurrere om jobbene, lønna, boligene og skoleplassene.

linje

Publisert: 01.12.1991

Misnøyen som også skapes av et slikt system kan få forskjellige uttryk. I beste fall er den retta mot sjefene og regjeringa, men kan også uttrykke seg i form av rasisme, økende vold, homo-hets og kvinneforakt. Sosiale angrep og nederlag i arbeidskamper fører til en svekket tro på egne krefter og styrke, og folk kan begynne å se etter syndebukker.

Makthaverne spiller bevisst på rasisme og beslektede former for diskriminering; sexisme, homsehets ol. når det passer dem. De kan prøver å splitte en voksende kampbevegelse eller, som i Norge i dag, forsøke å hindre at en slik bevegelse kommer i gang ved å utpeke svake grupper som årsaken til problemene de sjøl er ansvarlige for.

Fordommene som herskerne spiller på gjør at alle partier fra Fremskrittspartiet til Arbeiderpartiet fører en rasistisk politikk. Fremskrittspartiet har brukt parolen, "Flere sykehusplasser, mindre innvandring et folkekrav" og Arbeiderpartiet har innført den rasistiske Utlendingsloven.

Innvandrere eller svarte får skylda for alle slags problemer; arbeidsløshet, kriminalitet, vold, prostitusjon, narkotika, lus i barnehager osv. Utlendingsloven har passlover som fører til at svarte blir fritt vilt for politi, dørvakter og rasistgjenger.

Kriminalisering

I Stortinget styrker man kriminaliseringen ved å snakke om lovlig og ulovlige innvandrere.

Vi hørte lite om dette før 1975 - da trengte norske kapitalister mere arbeidskraft.

Det er ikke innvandring i seg sjøl som fører til rasisme, men en skakkjørt økonomi som fører til at alle får det verre. Når ikke-hvite er en lett synlig syndebukk, kan misnøye fort føre til rasisme, spesielt i perioder da arbeiderklassen er på defensiven og folk mister troen på at de sjøl kan forbedre sin tilværelse gjennom kollektiv kamp.

Det siste ti-året har vært preget av en enorm omfordeling. Nedskjæringer og reallønnsnedgang for arbeiderklassen, kombinert med rekordstore profitter og skyhøye inntektsøkninger for herskerklassen har ført til større forskjeller på folk. Venstresida har ikke vært i stand til å organisere imot disse angrepene, verken ideologisk eller i handling, mens sosialdemokratiet har gått i bresjen og gjennomført dem.

Folk flest blir berørt av den økonomiske krisa i dag. Alle kjenner noen som har mista jobben eller går på trygd og som ikke gjorde det for tre år siden. Selv om folk blir demoralisert forsvinner ikke behovet for å forklare elendigheten de befinner seg i eller rundt seg. Folk er ikke så dumme at de tror de selv er skyld i at de går arbeidsledige. Rasisme kan her ta plassen for mere sammensatte og vanskelige forklaringer.

Rasisme tar utgangspunkt i kjente og enkle innlærte verdibegreper; nasjonen og flagget.

Nasjonalisme er skapt for å tjene borgerskapet, å sette nasjonen fremfor klassen.

Den feilslåtte forsvarskampen blir da å alliere seg med sine klassefiender, de man tidligere streiket imot. For borgerskapet, som selv samarbeider på tvers av grensene, er det ingenting bedre enn når norske arbeidere forsøker å vise at de er bedre enn sine svenske kolleger.

Resultatet er ytterligere splittelse og svekkelse.

Syndebukkene

De klassiske betingelsene for at organisert, voldelig rasisme og fascisme skal vokse, finnes i verden idag.

Når rasismen blir akseptert, er skrittet til Arne Myrdal eller Le Pen i Frankrike mye kortere. De organiserte rasistene sier det som Arbeiderpartiet og Høyre ikke kan; "La oss ta rotta på de som er skyld i våre problemer. La oss ta de svarte, muslimene osv."

Derfor kan Myrdal og nazigjengene framstå som et aktivt handlingsalternativ. De vil gjøre noe med de "snylterene" Gerhardsen bare prater om.

På den andre sida er det få som sier åpent at de er rasister. For å rettferdiggjøre seg og vinne respektabilitet kan nazister agitere rundt reelle problemer; arbeidsløshet, boligmangel osv for så å legge skylda på svarte folk.

Rasistene må møtes med propaganda som avsløre dem, og plassere ansvaret der det hører hjemme.

Rasistene kan fort bli ekstremt farlige hvis de får lov til å vokse seg sterke. Vel-organiserte rasister er ensbetydende med vold, trakkasering og mord på svarte og antirasister.

Rasisme vokser ut av materielle forhold og kampen mot rasisme må går hand i hand med kampen mot arbeidsløshet og nedskjæringer.

Rasistene rekruterer ikke fordi de har gode argumenter men fordi de framstår som et alternativ i en jævlig verden.

Svarte eller hvite arbeidere har felles interesser, enten man er svart arbeider på ett vaskeri i Norge eller om man er hvit arbeider på en oljetanker i Gulfen, er kampen imot sjefene og profittsugerne det viktigste.

Rasistene må hindres i å organisere seg. Å knuse den organiserte rasismen er ikke det samme som å fjerne rasismen, men det er en nødvendig forutsetning om vi skal ha framgang i kampen mot rasisme generelt.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.