IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

”Neger” brukes daglig i politiet

linje

Publisert: 01.01.2008

”Tatt for en annen” er en feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet, utført og skrevet av Ragnhild Aslaug Sollund. Hun er kriminolog og forsker II ved NOVA.

Temaet er dagsaktuelt med påstander om rasisme i politiet og nylige hendelser som Obiora og Ali sakene. Rapporten ble bestilt av Politidirektoratet på grunn av beskyldninger mot politiet om forskjellsbehandling av etniske norske og etniske minoriteter. Påstandene gjaldt spesielt politiets bruk av den såkalte ”stopp og sjekk” metoden.

Feltarbeidet omhandler blant annet intervju av 17 personer med minoritetsbakgrunn og 124 timer på patrulje med Ordenspolitiet. Intervjuene med personer med minoritetsbakgrunn avdekker hendelser der politiet klart har begått maktmisbruk, og forklaringen kan være rasistisk eller i det minste basert på en stereotypisering av minoriteter. Feltarbeidet i politiet avdekker ikke noe direkte rasistisk. Dette er heller kanskje ikke å forvente siden politiet var informert om forskerens arbeid.

Det kommer likevel frem at det finnes en negativ holdning til grupper av etniske minoriteter i politiet. Dette gir seg utslag i en negativ og på grensen til rasistisk ordbruk internt i politiet. ”Neger” er for eksempel et ord som brukes daglig i politiet som beskrivelse av personer med afrikansk opprinnelse. ”Utlending” blir brukt om alle som ikke er etnisk norske, selv om opplagt mange er født og oppvokst i Norge og har norsk statsborgerskap.

Forutinntatte holdninger

Rapporten viser også at politiet har en forutinntatt holdning og stereotypiserer minoriteter. Et typisk utsagn fra politifolk kan være:

”Pakistanere driver med gjengkriminalitet, somaliere tygger khat og slår konene sine, vietnamesere driver med spilleautomater, gambling og hvitvasking, kosovo-albanere driver med narkotika”.

Bakgrunnen for at slike holdninger oppstår synes å være basert i politiarbeidets logikk. Handlinger som virker politifaglig fornuftige kan medføre fremmedgjøring samt forverre og sementere et dårlig forhold mellom politi og minoriteter. Ulike minoriteter stereotypiseres som potensielle kriminelle. Stopp av publikum generelt og minoriteter spesielt synes ofte å være basert på vage beskrivelser som utlending, neger, asiat etc.

Feltarbeidet til Sollund viser sammen med tidligere undersøkelser at det innad i politiet eksisterer en sterk lojalitet. En av grunnene for denne er nok at polititjenestemenn og kvinner er sterkt avhengig av hverandre i situasjoner som kan være farlige og derfor må de kunne stole på hverandre.

Dette er ikke nødvendigvis et problem, men kan bli det hvis lojaliteten medfører at maktmisbruk, rasisme eller andre problemer dekkes over. Dette er tidligere dokumentert som i Maridalsaken og politivoldsakene i Bergen. Lojalitet sammen med forutinntatthet og stereotypisering av minoriteter medfører en sterk ”oss mot dem” holdning i politiet.

Stopp og sjekk

Rapporten problematiserer også måten ”stopp og sjekk”-ene utføres på. Mange situasjoner eskalerer og blir mer alvorlige på grunn av politiets fremferd. Sollund trekker frem ulike årsaker til at situasjoner eskalerer. De viktigste er at politiet ofte ”går høyt ut” (er sterkt autoritære og aggressive), bruker nedsettende språk og i liten grad forklarer årsaken til ”stopp og sjekk”-en.

Når situasjoner eskalerer, øker også faren for direkte maktmisbruk. En av personene med minoritetsbakgrunn som intervjues forteller om en episode der han blir tilfeldig stoppet mens han er på vei til jobb i bilen sin.

Da han stoppes spør han hvorfor han blir stoppet. I stedet for et svar blir han møtt med en rasistisk bemerkning. Han begynner da å notere navn på publikum som mulige vitner. Politifolk forsøker å frata han papiret han noterer på, men de mislykkes med dette. Deretter blir han invitert inn i en butikk av innehaveren som har sett opptrinnet. Da han kommer ut ti-femten minutter senere er politiet der fortsatt. De har tilkalt forsterkninger og han overmannes av fire betjenter til tross for at publikum prøver å hjelpe han. I basketaket knuser han blant annet brillene og får skade på det ene øyet. Til slutt blir han, sterkt forslått, kastet på glattcelle uten noen forklaring på hvorfor han ble stoppet i utgangspunktet.

Avslutingsvis diskuterer Sollund hva som er gjort og hva som bør gjøres i politiet for å bedre situasjonen. Hun påpeker at selv om en del tiltak allerede er besluttet sentralt i politiet eller på politisk nivå er lite av dette nådd ut til betjentene på gata. Videre mener hun at politiet bør møte publikum på en mer forsiktig og meglende måte og kun bruke sin autoritet i tilfeller der andre metoder ikke fører frem. God grunngiving når folk stoppes vil også bidra til at politiet oppleves mindre rasistisk.

Rapporten avdekker ikke direkte rasisme i politiet, noe som nok likevel eksisterer. Men rapporten viser at enkelte arbeidsmetoder i politiet oppfattes rasistisk og resulterer i en diskriminerende praksis. Politiet bør forandre sin praksis på disse områdene for å unngå rasisme og diskriminering.

Ragnhild Aslaug Sollund: Tatt for en annen (Gyldendal Akademisk 2007)


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.