IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Rederiarrogansen går sin gang!

Etter mykje mediaomtale i haust om rederiskatten, må ein berre konstatera at arrogansen blandt rederia går sin gong.

linje

Publisert: 22.10.2007

Rett utfor stupet i truverd vil vel mange seie. Klassekampen skriv om kva Anders Onarheim i meglerhuset Carnegie uttalte: “Bøllete opptreden av Staten”.

Dette attpåtil etter at den raudgrøne regjeringa nyleg vedtok omlag nullskatt for reiarane, kombinert med et krav om tilbakebetaling av ei skattegjeld på 20 milliardar kroner, men som i praksis berre vert på 14 milliardar, avdi 6 milliardar kan brukast av reiarane om dei investerar i “miljøtiltak”.

I Bergens Tidende les ein om reiarstrategi ovanfor ordførarar på Vestlandet. Dei lukkast med å få med seg 24 ordførarar som i eit opprop til Stortinget krev at regjeinga snur i skattesaka. I oppropet vert eit skrekksenario på 100 000 tapte arbeidsplassar langs

Vestlandskysten framstilt. Heile greia har vore ein velregissert e-postkampanje sett i scene av rådgjevar Marianne Hagen i Rederiforbundet.

Ei anna Marianne med etternamn Lie, som er administrerande direktør i "forbundet", græt også sine store rederitårer. Ho meiner i tillegg til tapte investeringar at ein til og med må selje skip for å kunne betale restskatten sin. Dette fortel ho til NRK, der ho seier vidare at

"Flere av selskapene vil få en så lav egenkapital at de vil være tvunget til å foreta dramatiske vurderinger for sin fremtidige virksomhet".

Men så hender det noko rart, ein snur seg om og får vita at dei 42 rikaste norske skipsreiarane har auka formuane sine med 50 milliardar kroner det siste året! Dette i følge utrekningar Økonomisk Rapport har gjort på grunnlag av tal i Kapital. Javel, seier kanskje nokon, men skal ikkje desse stakkars reiarane få ha sine "små" sparepengar i fred

for "den grådige staten". Til det er det berre å referera til kva Carnegie-sjefen seier:

“Jeg synes det er trist når de sier at det er bra å ta fra de rike eierne. For meg handler dette om politisk grådighet. Enten det er penger eller makt de er grådige etter, går det ut på det samme”.

Det er tydeleg at han veit kva han snakkar om. Makan til grådigheitskultur og "krokodilletåremakeri" frå reiarane og "strategilureri" frå Rederiforbundet skal ein leite lenge etter.

Kanskje det alvorlegaste midt opp i alt dette, er kunnskapen om at gapet mellom dei rikaste og dei fattigaste i vårt samfunn berre dei siste 5 åra har auka drastiskt. I følge ei FAFO-undersøking tek landet sine 5000 rikaste inn over halvparten av kapitalinntektene. I tillegg har dei 10 prosent rikaste i landet no 25 prosent av totalinntekta

etter skatt. Tydelegare illustrasjon enn dette kjem ein vel ikkje på kva veg det går, om ikkje organisasjonsnoreg pressar den raud-grøne regjeringa til konkrete mottiltak.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.