IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Budsjettet 2008

I 2005 satte den rødgrønne regjeringen seg sammen, og laget de Soria Moria- erklæringen, som fremstod som en ambisiøs og positiv visjon for de kommende fire årene. Nå etter to år kan vi begynne å se resultatet av politikken.

linje

Publisert: 22.10.2007

Regjeringen med Stoltenberg i spissen har gått inn for styrket velferd til kommunene, en kartlegging av og en plan for fattigdomsbekjempelse.

Statsbudsjettet som ble lagt frem på fredag viderefører i stor grad disse visjonene gjennom økonomisk vilje. Finansminister Kristin Halvorsen er fornøyd med at en rekke tiltak gjør neste års budsjett til noe av det mest omfattende klimabudsjettet som Norge har sett.

Miljø

Regjeringen har satt av 995 millioner kroner til CO2-håndtering. I dette tallet inngår både midler til forskning og håndtering av utslippene fra Kårstø og Mongstad. Samtidig femdobler regjeringen midlene som skal brukes til kjøp av CO2-kvoter i utlandet - fra 100 til 500 millioner kroner.

Hva dette egentlig har å si for miljøet er derimot vanskelig å gripe tak i. For budsjettet kalkulerer med et overskudd fra petroleumssektoren på 328 milliarder kroner, det vil si omtrent 27 milliarder i måneden. Regjeringen vil med dette vise til et av de største økonomiske tiltakene. Altså fortsette å pumpe opp olje og utvide industrien, for så å bruke overskuddet på å kjøpe kvoter. Man kan spørre seg om det er slik en av vår tids største utfordringer kan bekjempes. Det er verdt å merke seg at, i følge Aftenposten, vil alle utgifter til CO2-fangst, klimaforskning, vindkraft og kollektivsatsing, vil være tjent inn av olje- og gassinnbtekter allerede 27. januar 2008.

Regjeringen innfører i 2008 kvoteplikt for petroleumssektoren og store deler av fastlandsindustrien, noe som gir staten inntekter fra kvotesalg. På Finansdepartementets internett sider heter det at: ”Inntektene motsvares imidlertid over tid av redusert CO2-avgift fra de samme sektorene. Når kvotesalg og redusert CO2-avgift går mot hverandre, står vi igjen med utgiftene til kvotekjøp som altså belaster budsjettet. ”

Grønn Ungdoms Sondre Båtstrand er ikke altfor imponert over regjeringens satsning. I en artikkel i Bergen Byavis skriver han blandt annet: ”Norge trenger en langt større satsing på fornybar energi, enten det er solkraft, vindkraft, bølgekraft eller det nyeste, nemlig saltkraft. I dag brukes mange ganger mer av statsbudsjettet på petroleumsforskning som på fornybar energi. Her trengs det endring!” Det finnes også noen andre poster i budsjettet rettet mot miljøet som for eksempel økte bevilgninger til jernbaneformål med 5,8 prosent og avgift for personkjøretøy som går på diesel, er blandt tiltakene.

Fattigdom

På statsbudsjettet for 2007 er det sett av 50 millioner kroner til oppstart av Kvalifiseringsprogrammet i de kommunene som har NAV-kontor. For 2008 foreslår departementet i alt 230 millioner kroner til fordeling i kommunene, målrettede tiltak mot fattigdom i statsbudsjettet for 2008

styrkes med til sammen 336 millioner kroner, samtidig med at tiltakene fra 2007 videreføres. Dvs. at Kvalifiseringsprogrammet står som hovedtiltaket for bekjempelsen av fattigdom. Under dette punktet er det i midlertid reist debatt og flere opposisjonspolitikere har kastet seg ut i debatten. Deriblandt Siv Jensen, som mener at regjeringen har skuffet stort på dette punktet. Frp tar altså til orde for at Kvalifiseringsprogrammet (velferdskontrakten) ikke passer for alle. Frp-lederen sier imidlertid at det må mer penger til både trygd, pensjoner, bostøtte og i og for seg sosialhjelpen, som ligger hos kommunene. Etter at Frp faktisk har gjort et godt valg i mange kommuner blir det etter Siv Jensens utspill spennende å se om sosialhjelps-satsene økes fremover.

Kommunene har hatt et godt økonomisk utgangspunkt for å styrke velferdsordningene og vi ser at sysselsettingen av over 140.000 arbeidsløse, langt på vei har tatt regjeringen nærmere Soria Moria. Det de har gjort feil hittil, kan de fortsatt forsøke å rette på gjennom de to neste årene

Økt bruk av oljepenger

Regjeringen legger opp til å øke bruken av oljepenger med 5,4 milliarder kroner i 2008. På regjering.no heter det at: ”Regjeringen følger handlingsregelen og legger i tråd med tidligere signaler opp til at bruken av oljeinntekter også i 2008 skal øke langsommere enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond- Utland. For å understøtte en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi, foreslår Regjeringen et budsjett med et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 76,8 milliarder kroner, 7 milliarder kroner under forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond - Utland. Bruken av oljeinntekter øker med 5,4 milliarder kroner fra 2007 til 2008.”

Dette har utløst spekulasjoner innen næringslivet med hensyn til hva det vil si for markedet. NHO mener at regjeringen gjør en feilvurdering når de setter av milliarder til å kjøpe aksjer i norske bedrifter. De mener at pengene ville gjort bedre nytte for seg hvis Djupedal fikk bruke dem på utdanning av ”human kapital” og næringslivsrettet forskning. Man kan klart si at de som håpet på skatteletter, færre avgifter og mer privat næring har grunn til å være skuffet. Dette gleder nok derimot velgerne, som satte de rødgrønne i posisjon.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.