IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Bygg Rødt!

På vårt landsstyremøte 22. september vedtok Internasjonale Sosialister å gå inn i partiet Rødt. IS har lenge ment at det trengs et nytt parti til venstre for SV. Det trengs et bredt parti som kan målbære de viktigste politiske sakene i vår tid på en prinsippfast måte. Det trengs et parti som konsekvent er mot Vestens imperialistiske kriger. Som krever alle norske soldater ut av hele Afghanistan og som ikke vil trene Irakiske quisling-soldater i Norge.

linje

Publisert: 22.10.2007

Det trengs et parti som er konsekvent for miljø og som virkelig vil gjøre noe med utslipp av klimagasser. Som ikke er fornøyd med å vente på utredninger og månelandinger mens Norges CO2-utslipp øker år for år. Som vil sørge for at staten tar ansvar for tilstrekkelige utslippskutt, istedetfor å appellere til enkeltpersoners dårlige samvittighet eller betale fattige land for å gjøre jobben for oss.

Det trengs et parti som er konsekvent mot nyliberalisme. Som mener at velferd for alle og at ikke handlingsregelen for bruk av oljepenger er det høyeste samfunnsøkonomiske prinsipp. Som setter solidaritet med den fattige delen av verden høyere enn profitten til Statoil og Aker Kværner.

Det trengs et parti som er konsekvente og kompromissløse antirasister. Som er antirasister også når det koster noe. Som er krystallklare mot muslimhets selv om den pakkes inn i propaganda om krig mot terror eller kamp mot kvinneundertrykking. Som aldri godtar at muslimer har noe spesiellt ansvar for å ta avstand fra hverken omskjæring eller Al-Qaida. Som alltid peker på sammenhengen mellom Vestens såkalte krig mot terror og den stadig verre rasismen muslimer utsettes for.

Det er et slikt parti IS vil være med å skape i Rødt. Det er flere grunner til at tiden er riktig for et slikt partiprosjekt.

Den antikapitalistiske bevegelsen som har vokst fram etter demonstrasjonene mot WTO (Verdens Handelsorganisasjon) i Seattle i 1999 har forandret venstresida over hele verden. Et felles fokus på konsekvensene av nyliberalismen, og senere USA og Vestens krig mot terror, har ført til samarbeid istedetfor sekterisme og fiendskap.

I en rekke land har det de siste årene blitt dannet partier med utgangspukt i den "nye" venstresida; Respect i England, Linkspartei i Tyskland, P-Sol i Brasil er noen av eksemplene. Også i Norge har gamle skillelinjer blitt brutt ned og nye muligheter åpnet seg for et radikalt venstreparti som både kan være en stemme og en organisator for den antikapitalistiske bevegelsen.

Behovet for et nytt parti blir desto mer akutt, ettersom SV åpenbart har sviktet på alle punktene over – og flere til. Dermed åpnes, eller mer presist: utvides, rommet til venstre.

Dette ble tydelig i kommunevalget, der SV fortsatte nedgangen fra Stortingsvalget, mens Rødt gikk fram. Rødts framgang var likevel mindre enn SVs tilbakegang skulle tilsi. Rødt er foreløpig et stykke unna å være et radikalt alternativ for en stor andel av de som definerer seg selv som tilhørende venstresida i Norge.

IS hadde helst sett at et nytt parti i utgangspunktet hadde et bredere grunnlag enn Rødt, som er en sammenslåing av RV og AKP. Dette er en diskusjon som har gått i flere år på venstresida. Det er stor grad av enighet om at et nytt parti er en god idé. I sin artikkel fra i sommer "Det reelle partiet" gir Knut Kjeldstadli en god beskrivelse av det ideelle grunnlaget for et nytt parti:

"Det finnes i dag et ”reelt parti” som ikke samsvarer med noen av de eksisterende partiene (…). Det omfatter mange partiløse, som i den strømningen i fagbevegelsen som kommer til uttrykk i Trondheims-konferansen, i bevegelsen for en annen type globalisering og mot imperialistisk krig. Det omfatter deler av Arbeiderpartiets venstrefløy, medlemmer av Rødt [og] SV. Det omfatter SU, RU og Rød Front, og mange innen ungdomsorganisasjoner utenom partiene."

Når vi velger å gå inn i Rødt, er det for å bygge et parti som kan bli et reelt alternativ for alle disse gruppene. Etter å ha diskutert med Rødt-medlemmer over lang tid, og deltatt i Rødts valgkamp, er vi overbevist om at dette også er perspektivet for de fleste i partiet.

For å komme dit har Rødt en lang vei å gå. Partiet må bli, og må oppfattes å være, mer bredt og åpent. Partiet må "ta" flere saker og gjøre dem til sine. I tillegg til de fire områdene over er det hele tiden enkeltsaker Rødt må markere seg i forhold til.

Akkurat nå er kampen om AFP (avtalefestet pensjon) et åpenbart ekspempel. Regjeringa og fagbevegelsen er etter Fellesforbundets landsmøte etter alt og dømme på kollisjonskurs. Det er sannsynlig at SV heller ikke denne gangen evner å markere noen forskjellig politikk i forhold til Arbeiderpartiet.

Det vil i så fall bety at Rødt er det eneste partiet som står på fagbevegelsens side i kommende vårs lønnsoppgjørs viktigste kampsak. En sak som kan utløse generalstreik, og som er en del av et skjørt kompromiss på tvers av det politiske spekteret på Stortinget. Pensjonskampen henger i tillegg nøye sammen med hele den nyliberalistiske politikken med å kutte i offentlige utgifter – i denne sammenhengen er det viktig å merke seg at Fellesforbundet også vedtok å kreve norsk veto til EUs tjenestedirektiv.

Rødt må klart og tydelig markere full støtte til fagbevegelsens krav, og tydeliggjøre sammenhengen med det globale nyliberalistiske prosjektet.

Eugene Obiora og Ali Farah-sakene er andre eksempler fra den siste tida. Rødt var alt for trege med å "sette sitt stempel" på disse sakene – til tross for at Ali-saken kom midt i valgkampen, og snudde hele stemningen i forhold til diskusjonene rundt rasisme. Dette handler ikke om noen form for sekterisme der partiet "tar sakene fra" antirasistiske organisasjoner og kampanjer, men tvert imot om å være et talerør og en samarbeidspartner for disse.

IS legges ikke ned. Vi vil fortsette som en gruppe innenfor Rødt, og vi vil fortsatt gi ut vår egen publikasjon – detaljene rundt hvordan vi skal organisere innenfor Rødt vil bli avklart på vårt landsmøte i januar neste år. Vi tror dette er en fordel for Rødt, fordi vi tror IS politiske perspektiver vil styrke Rødt.

I dag framstår Rødt ikke som det ideelle, men som det eneste mulige stedet å bygge det partiet som trengs på norsk venstreside. Bli med å bygge Rødt!


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.