IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Leder

Hvordan stoppe Frp i kommunevalget

linje

Publisert: 18.08.2007

Aller først: hvordan vi ikke bekjemper Frp!

1. Gjør ikke som Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann (ja, faktisk er han det), Arild Stokkan-Grande, og statssekretær Libe Rieber Mohn.

Deres motbydelige utspill for å sende afghanerne tilbake til krigshelvetet spiller rett i de takknemlige armene på Frp. AP sparker i denne saken nedover i stedet for oppover, setter svake grupper opp mot hverandre og ender til syvende og sist opp med å dytte Frp nærmere makten.

Ikke minst er tidspunktet for «opptøffingen» svært uheldig – rett etter at Frp lanserer 62 tiltak for å forvanske innvandringen og forverre forholdene for innvandrere. Og rett foran kommunevalget.

Forfatteren Magnus Marsdal forklarer i «Frp-koden» følgene av en slik politikk: Når AP legger vekk «fargerikt fellesskap» retorikken og begynner å stramme inn overfor flyktninger og asylsøkere for å stoppe velgerlekkasjen, svarer Frp hver gang med å kreve hardere tiltak.

Istedenfor å demme opp mot Frp, legitimerer brunskvettingen de høyreradikales rasisme. Og på dette området vil Frp alltid kunne overby AP.

Det virker ikke som at AP har lært leksa fra Danmark og Frankrike. Begge steder klarte ytre høyre (Pia Kjærsgaard og Nicolas Sarkozy) å gripe valginitiativet ved å fokusere på lov og orden og innvandringsproblemet. Og begge steder overkjørte de venstresiden.

Arbeiderbevegelsens svar må være todelt: Rasismen til Frp må arresteres. Og folk flest må se at venstresidepartiene selv ønsker et sosialt Norge og en rettferdig verden.

2. Gjør heller ikke som Senterpartiet, som de siste årene har fått stadig større kredibilitet på venstresiden: Partileder Åslaug Haga gir lokallagene frie tøyler til å samarbeide med Frp etter kommunevalget.

Det burde kanskje være unødvendig å si, men SP bidrar på denne måten til å legitimere Frp, partiet som ønsker å nedlegge distriktspolitikken og Nord-Norge.

Samarbeidsinvitten bør minne oss om at SP faktisk ikke er på venstresiden. I morgen kan det like gjerne være i en koalisjon på høyresiden. I Skedsmo stemte Senterpartiet, i motsetning til Krf, mot eiendomsskatten, en skatteform som sosialt sett er blant de mest rettferdige som fins.

3. Og gjør for all del ikke som SV i klimaspørsmålet, der partiet har inngått et kompromiss med Arbeiderpartiet, som får Høyre, Krf og Venstre (riktignok i opposisjon) til å se ut som de står til venstre for SV i miljøkampen. Og som gjør at Frp omfavner regjeringen. Hvem hadde trodd det gikk an?

Men altså, forslaget er så langt fra klodens behov og folks forventninger at selv Frp klapper. «Dette blir bra for norsk industri», kommenterer partiets stortingsrepresentant Henning Skumsvoll.

Regjeringen har i klimaspørsmålet vært stor i ord, men skuffende i innhold. Alt skal utredes og vurderes, men lite avklares nå. For regjeringen, og mest av alt SV, er dette pinlig.

Hvor ble det av den økte satsingen på fornybar energi, fastsatte utslippstak for 2020 og miljøtiltak for oljeindustrien? Hva med bilfrie byer og billig kollektivtrafikk. Det imponerer ikke mange at regjeringen har jukset CO2-binding i norsk skog inn i klimaregnskapet, slik at Norge skal nå utslippsmålene sine.

Det er ikke bra når de rød-grønne mister initiativet i klimakampen, en av sakene der regjeringen burde vinne grunn. Det er tragisk for saken. Det oppfattes som løftebrudd. Og svekker dermed troverdigheten til regjeringspartiene, til fordel for høyresiden.

Grunnen til at Frp nå klister seg tett til regjeringen, er for å avvise beskyldningene om å være klimaversting. Og det rød-grønne fikenbladet trenger de faktisk. Klimaslaget seiler opp som et av de viktigste i valgkampen. Og allerede har valgforskere forklart klimautroverdigheten som en hovedårsak til at Frp har gjort det elendig på forsommerens meningsmålinger.

Til de som ikke har fått med seg Frps miljøpolitikk, en rask oppdatering: Frp anerkjenner ikke at klimaendringene er menneskeskapte, stemte mot Kyotoprotokollen, vil fjerne avgifter på sterkt forurensende biler, foreslår å fjerne eller redusere en rekke miljøbegrunnede avgifter på bensin, diesel, kraft og engangsemballasje, vil kutte 380 millioner kroner i miljøbudsjettene og ønsker at kollektivtransporten skal reduseres.

Hva står Frp ellers for? Under følger en huskeliste du bør lære og bruke:

Krig: Frp støtter Bush sin krig mot terror, krigen i Irak og vil ha norske soldater til Sør-Afghanistan.

Klima: «Vi har ingen sans for dette hysteriet omkring utslipp av CO2», ifølge Carl I. Hagen.

Likestilling: Vil oppheve likestillingsloven og fjerne likestillingsombudet. 19 av 19 fylkesformenn i partiet er – nettopp menn.

Innvandring: Frp-formann Siv Jensen vil at alle «fremmedkulturelle» innvandrere skal læres opp i norsk likestilling (se over, under Frps syn på likestilling). Partiet vil at innvandrere ikke skal ha rett på kontantstøtte, en klar rasistisk forskjellsbehandling. «Forskjellige raser, religioner og kulturer må ikke blandes hvis vi skal ha et harmonisk samfunn i Norge», uttaler nestformann Per Sandberg.

Barnehager: Vil avskaffe alle alle offentlige tilskudd til barnehagene. «Det er ikke en prioritert oppgave å drive barnehager», fastslår partiprogrammet.

Arbeidslivet: Vil oppheve retten til fast ansettelse, skriftlig arbeidskontrakt, fri på søn- og helligdager og 5 ukers ferie. Vil fjerne oppsigelsesvernet og den øvre grensen for overtid.

Skatt: Ønsker flat skatt, i motsetning til «folk flest», som ønsker høyere skatt på høyere lønn. Vil også fjerne formuesskatten og arveavgiften.

Pensjon: Alle skal bli minstepensjonister. Ut over dette får folk sikre seg selv «gjennom private pensjonsforsikringer eller andre spareformer».

Fagbevegelsen: For å fjerne fagforeningsfradraget i selvangivelsen på 2000 kroner. Vil også oppheve de landsomfattende tariffavtalene, selve grunnlaget for landsdekkende fagforbund.

Hva må venstresiden gjøre for å bekjempe Frp?

Det er ingen grunn til å stole på at de rød-grønne partiene alene klarer å gjøre denne jobben. Til det er de for isolerte fra velgerne og for kompromissvillige med Frp.

Forrige stortingsvalg viste at fagbevegelsen var avgjørende for å sikre venstresiden seieren. Det samme vil være tilfelle også i kommende valgkamp. Det er derfor flott at LOs Fagforbundet har satt av flere millioner kroner og innstilt det lokale apparatet på å delta i dysten.

Fagforbundet stiller konkrete spørsmål til partiene om hva de står for, med hensikt å engasjere og mobilisere de lokale fagorganiserte. For eksempel spørres det om partiene lover ikke å privatisere og konkurranseutsette offentlig tjenester?, om partiene vil bruke egne ansatte i stedet for dyre konsulenttjenster? og om partiene vil bidra økonomisk for å fjerne uønsket deltid?

Kun en massiv mobilisering i arbeiderklassen kan stoppe Frp. Her kommer partiet Rødt inn i bildet. Rødt kan spille en viktig rolle i en slik mobilisering, gjennom sin aktive deltakelse. Alle steiner må løftes.

Partiet må snakke om den norske rasismen, noe Obiora-saken, utkastingen av afghanerne og utlendingsloven er eksempler på. Partiet må komme med konkrete krav i klimakampen. Rødt må rette oppmerksomheten mot de brutale og kostbare norske krigsbidragene i Afghanistan. Og Rødt må kreve sekstimersdagen, likestilling mellom turnus og skift, bort med ufrivillig deltid og forsvare tidligpensjonsordningen AFP.

Offensiv og åpen mobilisering trengs. I Kristiansand har Rødt grepet initiativet ved å offentliggjøre et hemmeligstemplet vedtak om privatisering av svømmehallen, noe som har stoppet denne prosessen.

Laget organiserer åpne møter med gode paneler, trykker løpesedler og lager buttons. I Gamle Oslo vil laget banke på dører og be folk stemme Rødt. I Trondheim har Rødt fått enormt offentlig fokus gjennom å ha løftet opp Obiora-saken.

Gnisten oppfordrer alle dens lesere til ikke bare å stemme Rødt, men også selv å engasjere seg i valgkampen. Ta kontakt med ditt lokale Rødt-lag og tilby dine tjenester.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.