IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

20dielinke_sw.jpg

Die Linke: Store håp for Tysklands nye radikale venstreparti

To dominerende venstrekrefter i Tyskland slo seg sammen i helga 16-17. juni og dannet Die Linke (Venstrepartiet). Det var de tidligere øst-tyske kommunistene i partiet PDS og Partiet for Arbeid og Velferd (WASG) som slo seg sammen. Helmut Ettinger fra PDS forklarer betydningen av det nye partiet og noen av sakene som møter aktivister i den østlige delen av Tyskland.

linje

Publisert: 18.08.2007

Den tyske venstresida står foran en historisk sjanse. 16. juni vil vi danne et sterkt all-tysk parti.

Tyskland trenger sårt en slik kraft for å bekjempe den uhørte demonteringen av den tyske velferdsstaten og for å stå imot sendingen av tyske soldater på militæroppdrag i utlandet.

Vi må bygge breie allianser mot trusselen fra fascismen og presse på - 16 år etter gjenforeningen – for lik betaling og like levebetingelser i den østlige og vestlige delen av landet.

Mulighetern for et forent venstre dukket opp fra PDS – et pluralistisk, venstreorientert sosialistisk parti med sterk innflytelse i øst og svak innflytelse i den vestlige delen av landet, og WASG - opprinnelig en protestbevegelse av skuffede venstresosialdemokrater, fagforeningsfolk og andre aktivister mot den tidligere kansleren Gerhard Schrøders dypt antisosiale politikk.

Bevegelsen, som først og fremst er sterk i den vestlige delen av Tyskland, begynte å forandre seg til et parti i januar 2005. WASG fikk et gjennombrudd ved delstatsvalget i Bremen i mai da de fikk 8,4 prosent av stemmene og kom inn i et vest-tysk delstatsparlament for første gang. Idéen om et forent venstre ble møtt med enorme forventninger. Stemmetallet økte og begge partier så tilførselen av flere tusen nye medlemmer.

Valg

I det nasjonale valget i september 2005 fikk partiene til sammen 8,7 prosent av stemmene og 53 plasser, mye mer enn noe annet parti til venstre for sosialdemokratene i Tyskland siden andre verdenskrig.

PDS som forandret sitt navn til Linkspartei (Venstrepartiet) for å spre appellen til den vestlige delen av Tyskland – har rundt 60 000 medlemmer i de nye delstatene i det tidligere Øst-Tyskland. Det er et slags folkeparti med velgere i alle deler av befolkningen. Det har sterke parlamentsgrupper i alle seks østlige delstater – og får mellom 13 og 28 prosent av stemmene. I fire stater er det det nest største partiet etter det konservative CDU eller det sosialdemokratiske SPD.

Planen om å fusjonere med WASG til et sterkt all-tysk venstreparti har blitt støttet av 96,9 prosent av de 82,6 prosent av medlemmene som deltok i en nylig partiavstemning. Mange håper det nye partiet vil se på hvordan man skal overkomme gapet mellom de to delene av landet. Tyskland er på mange måter fremdeles et delt samfunn. Lønninger og pensjoner i øst har stagnert i mange år og er for tida på 80-85 prosent av det vestlige nivået.

Den lokale «fordelen»

Selv om økonomien i den østlige delen av landet vokser noe raskere enn i vest, er hovedkravet til arbeidsgiverne i øst å bevare den lokale «fordelen» med lavere lønninger. Å beholde det østlige Tyskland som et lavlønnsområde har ikke redusert arbeidsledighetsraten som er det dobbelte av hva den er i den vestlige delen av Tyskland.

Unge, energiske mennesker drar vesdtover i store antall for å finne jobber og normale lønninger, mange av dem er unge kvinner, bra utdannet i det tidligere Øst-Tyskland. Befolkningen i øst eldes i en mye raskere takt. Byer og landsbyer blir tomme – trusselen om å bli Tysklands fattighus er veldig réell.

Dette er noen av problemene som danner fokus for våre representanter i parlamentet.

Vi har kjempet for å få satt dem på dagsorden igjen og igjen – noe som ingen av de andre partiene har gjort. En beskjeden suksess etter et år med kjemping var gjennomføringen av lik arbeidsledighetstrygd for langtidsledige.

Gruppa presset de andre partiene til å behandle slike saker som minstelønn, flere offentlige jobber, en barnehageplass for hvert barn, mer statsstøtte til underutviklede regioner – problemer som er av interesse i Tyskland. Det er masse arbeid som gjenstår, og venstresida står foran mange kamper.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.