IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

13_dscn0233.jpg

pilColin Channen stiftet All Party Parliamentary Climate Change Group i det britiske parlamentet.

Forkorting og sammenfall

Colin Challen, presenterte et prinsipp eller rammeverk for hvordan verdens land kunne bevege seg fra snakk til virkelig å gjøre noe.

linje

Publisert: 18.05.2007

Selv om svært mange nå har tatt innover seg at noe må gjøres med klimakrisa, er det en kjent sak at regjeringene vegrer seg for å gjøre noe som virkelig monner – hvem skal være først, og hva med de fattige landene?

USA, Kina og Russland forsøker alle å vanne ut konklusjonene fra FNs klimarapporter, påpekte Channen og sammenliknet klimaspørsmålet med politikernes atferd før andre verdenskrig. Først nektet man for at Hitler var farlig, så praktiserte man ettergivenhet og så kom krigen.

Når politikerne snakker om å redusere utslippet av drivhusgasser, mener de i forhold til tidligere utslipp. I Kyoto-avtalen er dette tallfestet til 1990. De rike landene med USA i spissen er fornærmet fordi Kyoto-avtalen ikke legger like store forpliktelser på de fattige land når det gjelder utslipp. De synes det er «urettferdig». Men vi skal huske på at miljøstandarden i fattige land også er et resultat av vestens kolonialisme, f.eks. avskoging som først og fremst har foregått i fattige land.

For å løse denne «urettferdigheten» har Channen foreslått at alle mennesker på jorda skal ha like stor rett til å bruke naturens evne til å absorbere f.eks. CO2. De rike landene må redusere sine utslipp til et bærekraftig nivå, mens de fattige landene kan øke sitt forbruk av fossilt brensel. På et gitt tidspunkt vil de rike landenes reduksjon av utslipp og de fattige landenes økte utslipp falle sammen på et nivå som er bærekraftig for naturen. Det er dette han kaller «forkorting og sammenfall».

Channen følte seg ikke ideologisk bundet av dette prinsippet, men han opprettholdt det så lenge ingen andre hadde kommet med bedre alternativer.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.