IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Vi trenger et radikalt venstresideparti

Rødt er et spennende prosjekt. Det nye partiet er inne i en prosess som folk på venstresiden bør følge nøye med på. Vi oppfordrer flest mulig til å delta i valgkampen til Rødt.

linje

Publisert: 22.04.2007

Rv-LogoRødt bør benytte seg av dynamikken rundt nyopprettelsen til å sikre at mulige medlemmer nærmer seg partiet. Det bør i første omgang skje gjennom optimistiske og åpne oppstartmøter og ved økt aktivitet i sosiale grunnplansbevegelser.

Åpenbart trengs et venstresideparti som kan samle radikale krefter, enten de kommer fra andre partier, bidrar mest aktivt i fagbevegelsen eller er politisk hjemløse. Et slik parti bør ha som utgangspunkt at det bekjemper krig, markedsliberalisme og rasisme/muslimhets.

Unikt for den politiske bølgen etter Seattle er at den har klart å elte sammen sosiale krefter som tidligere har holdt seg rene, ranke og ensomme. Ikke bare har den forent ”teamsters og turtles”, fagforeninger og politiske aktivister, men også strømninger på venstresiden som har brukt mye energi på å bekjempe hverandre.

I mange land har derfor folk med sosialdemokratisk, venstrereformistisk, trotskistisk og maoistisk bakgrunn funnet hverandre i en felles politisk virkelighetsoppfatning. Ikke minst har mange tidligere uorganiserte blitt trukket med i nyere sosiale bevegelser.

Bakgrunnen er de truende økonomiske og politiske angrepene på velferd, sosialt lovverk, fagforeninger og miljø. I tillegg kommer en militarisering som skjøt fart med den første krigen mot Irak i 1990-91. Etter terrorangrepet 9/11 har makthaverne også pisket opp en bølge av muslimhets.

Politiske aktivister som mobiliserte mot denne utviklingen har i økende grad blitt tvunget til å utvikle utradisjonelle allianser for å nå frem.

Flere og flere innser at tidligere politiske forskjeller bør settes i skyggen, siden disse hindrer en effektiv kamp mot dagens kapitalistiske utvikling. I en rekke land har denne forståelsen resultert i at motstandere av krig og markedsliberalisme har organisert seg sammen i radikale politiske partier. Eksempler er Respect (UK), Linkspartei (Tyskland), Enhedslisten (Danmark) og P-SOL (Brasil).

I Norge har en foreløpig ikke klart å utvikle noe samlende radikalt alternativ. Et rødgrønt alternativ som inkluderte SV klarte foran valget i 2005 å så spirer av håp til de mange som hadde fått nok av fire år under Bondevik og Petersen.

Håpet var riktignok såpass edruelig at både fagbevegelsen, Attac og Fredsinitiativet nektet å gi noen blankofullmakt, men fulgte opp med svært konkrete krav til raske politiske endringer. I dag, to år senere, må en oppsummere at illusjonene var større enn det politiske væromslaget. Ikke bare på venstresiden, men i befolkningen generelt, har oppslutningen om det rødgrønne alternativet sunket. Mange hadde håpt på mer.

SV har sluttet å si at norske soldater skal ut av Afghanistan. I miljøkampen har partiet akseptert nederlag etter nederlag. Innvandringspolitikken skiller seg i liten grad fra den til Jern-Erna, og blir tilsynelatende stilltiende akseptert. Og ifølge partilederen er det ikke radikalt å bruke penger. Derfor har partiet, nesten uten debatt, bundet seg til oljefondets handlingsregel, og samtidig beroliget finansmiljøene.

Naturlig nok har en del medlemmer hevet den kritiske røsten. Disse har i etterkant blitt irettesatt med budskapet om at partiet ”må lære seg å feire seirene”. Tatt i betraktning det interne presset om å oppføre seg pent, er det kanskje ikke så rart at aktivistiske medlemmer har blitt paralysert i møte med venner i de sosiale bevegelsene som har krevd en mer "rampete" fremtreden.

Gitt den økte skuffelsen over SV og partiets regjeringsslitasje, skulle en tro at Rødt nå burde vært på offensiven. Når så ikke er tilfelle bunner det i at RV i samme toårsperiode ikke har klart å markere et politisk alternativ. I tillegg lider partiet under dets manglende evne til å stille seg i spissen for nye sosiale bevegelser, som Attac, Fredsinitiativet, sosiale forum eller mobiliseringer mot toppmøter i EU, IMF eller G8.

Slikt burde være kjerneoppgaver for et radikalt venstresideparti.

I dag står mulighetene åpnere enn på lenge for at en utfordrer til venstre kan hevde seg. RVs omdannelse til Rødt, et parti med potensialet til å bli en slik utfordrer, kommer derfor til rett tid.

Det er synd dersom partiets vedtatte revolusjonære og kommunistiske linje skal hindre folk fra å melde seg inn. Mange potensielt interesserte medlemmer kjemper i praksis mot kapitalisme gjennom lokale sykehusaksjoner, antikrigsarbeid eller kamp mot privatisering, men er (ennå) ikke rede til å sette merkelappen ”revolusjonær” på seg selv.

Internasjonale Sosialister håper på det beste for Rødt fordi vi i Norge sårt trenger et radikalt venstresideparti. En slik kraft behøves for å kunne presse gjennom radikal politisk kritikk av dagens utvikling samt mobilisere mot den.

Politiske radikalere bør derfor ikke passivt avvente, men aktivt bidra til at Rødt kan bli Norges radikale alternativ. Vi bør delta aktivt i kommune-valgkampen til Rødt.

Skulle Rødt gjøre et godt valg, vil det være en vitamininnsprøytning for alle de som ønsker Norge ut Afghanistan, som ser behovet for en radikal og forpliktende klimapolitikk, som mener at innvandrere og muslimer ikke er problemet og som setter velferd og mennesker, ikke profitt, i sentrum.

Et godt Rødt valg kan også bety medlemsvekst og en mer allmenn oppfatning av partiet som det nye radikale alternativet.

Men både før, under og etter valget kan andre politiske kampanjer forme venstresiden. IS samarbeider gjerne med Rødt i tilknytning til disse. Eksempler er mobiliseringen til G8-toppmøtet i Rostock i juni, kamp mot Djupedals niqab-forbud ved høyere utdanning, et oppgjør for å få Norge ut av Afghanistan, organisering mot global oppvarming og mobilisering til en handlingsrettet konferanse for den radikale venstresiden i høst.

Grunnlaget for et godt Rødt valg og for et levedyktig radikalt parti legges i kampanjene, alliansene og politikken Rødt utvikler allerede nå.

Internasjonale Sosialister


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.