IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Bør IS gå inn i Rødt?

15_stjerne.jpg

IS har på ulike måter deltatt i diskusjonene rundt behovet for et nytt radikalt venstreparti i Norge. På Globaliseringskonferansen i fjor arrangerte vi et møte om temaet sammen med RV. Vi har også hatt møter med RV-ledelsen. IS har fulgt prosessen med sammenslåingen av RV og AKP med stor interesse. Det er ulike syn i IS på hvordan vi bør forholde oss til Rødt; fra uenighet og skepsis til svært positiv interesse. Vi bringer her to bidrag i den diskusjonen.

linje

Publisert: 28.03.2007

Prøv Rødt!

Å vente og se på hva det blir til av det nye partiet Rødt, holder ikke. De som vil kjempe for noe mer radikalt venstre enn Soria Moria erklæringen bør gå inn i Rødt, prøve, feile - men kanskje også lykkes - i å bringe sosialisme i det 21. århundre litt nærmere.

En så kategorisk oppfordring vil sikkert virke lettvint både blant Gnistens lesere og på den øvrige spredte radikale venstresiden i Norge overhodet. Internasjonale Sosialister, inkludert undertegnede, har hele tiden argumentert for at den radikale venstresidens organisering må være mye bredere enn kun en sammenslåing av organisasjoner på ytterste venstre. På Globaliseringskonferansen i oktober var det da også tydelig: Mange, særlig innenfor SV, så behovet for bedre organisering av den radikale venstresiden, men ingen så på «nye» RV som svaret på et slikt behov. Er ikke Rødt da bare en «samling i bånn» som valgforsker Anders Todahl Jensen har hevdet? En ny forkledning for skuffelsen over aldri å komme over sperregrensene og inn på tinget?

En god grunn til å ha en slik skepsis er at prosessen frem mot Rødt har vært veldig intern. Jeg var på landsmøtet til RV i fjor og kunne der se at AKP vant gjennom med sin tofasestrategi for det nye partiet. Først skulle RV og AKP slås sammen, deretter skulle det nye partiet åpne seg for nye krefter. De som ville at prosessen skulle være mer åpen, og at dermed smaken på det nye skulle synliggjøres tidligere, tapte. Too bad. Forståelig at enkelte bare fnyser, og ikke ser noe nytt i stiftelsen av Rødt.

Likevel har den prosessen som noen av oss dermed bare har fulgt med på fra utsiden, helt åpenbart ført til en ny giv. Stiftelsesmøtet var større, yngre, mer enhetlig og utrolig mye mer optimistisk enn fjorårets. Som en av delegatene sa det, var lettelsen enorm over å bli ferdig med «en million innlegg på den jævla RV-lista», og endelig være klar til å bygge noe nytt. Minst like viktig er det at med AKPs nedleggelse så fremstår Rødt utad mye mindre som et suspekt prosjekt. Ikke lenger noen dobbelorganisering, med frykten for AKP som trekker i trådene. Det ligger i hvert fall et løfte i det Rødt har vedtatt (og skriver på sine hjemmesider), om at nå skal politikkutvikling foregå i åpent lende. Og la meg føye til et eget inntrykk, som har modnet hos meg det siste året: De (mange) som nå snart vil regnes som eks-AKPere, spriker og er på ideologisk leting. Neste nummer av AKPs teoretiske tidsskrift Rødt vil oversette den lille boka til Michael Lebowitz Build it Now – Socialism in the 21th century. Lebowitz var intervjuet i siste Gnisten og jeg brukte han nylig som hovedkilde i min innledning på Manifest Fredag sitt møte om Venezuela og meningen med Sosialisme i det 21. århundre. Da sa jeg blant annet at Lebowitz nok sto i en mer autonomistisk marxistisk tradisjon enn jeg, det vil si at han er mindre opptatt av partiets rolle enn det IS er. Når AKP trykker han opp for et norsk publikum har det skjedd noe med dem. Gratulerer med utgivelsen, måtte mange i Rødt lese og diskutere det. Jeg ser boka som en fortsettelse og på mange måter en ideologisk forbedring fra Den tredje vei.

Det fins flere punkter både i prinsipp-program og i handlingsplan for valgkampen som jeg er uenig med. Leter man, vil man finne spor av grunnene til at IS aldri tidligere har villet bli med i RV. Men i sum er dette langt på vei sosialisme nedenfra, for noen år siden et begrep som var IS sitt varemerke (og som ble latterliggjort med engelsk aksent av rabiate anti-trotskister det ville vært totalt ukameratslig å navngi.)

I min appell fra IS til stiftelsesmøtet sa jeg at det var umulig å ikke la seg rive med av det håpet om ett nytt slagkraftig Rødt, som så mange av talerne ga uttrykk for. Men det er ikke stemning og musikk på landsmøtet som gjør at jeg argumenterer for at radikale sosialister bør hjelpe til med å bygge Rødt stort og bredere enn det er i dag. Det er først og fremst en nøktern analyse av det politiske landskapet i Norge som gjør at vi ikke har noe annet valg, enn Rødt valg. Vi har de siste syv årene sett stemning mot nyliberalisme, krig og imperialisme. Miljøet vårt, helsa og skolen vår formes og ødelegges av kapitalens behov (les mer om dette i Lebowitz sin bok). Følelsen av at det feil med privatisering, krig mot Irak og Afghanistan, nye gasskraftverk, har ført de rød-grønne til makten. Men de folkelige bevegelsene (som vi prøvde å synliggjøre gjennom 2005-alliansen), har ikke vunnet nok og store nok seire – og det bruker AP og SV som unnskyldning for ikke å konfrontere systemets prioriteringer. Dermed får vi ikke forsvar av pensjonen, skattlegging av de rike eller en mer human asylpolitikk. Vi får ikke en politikk som hadde virket tilbake på bevegelsene igjen, gitt dem styrke og lyst på mer. I stedet for Chavez tydelige budskap om Gringo Go Home risikerer vi nå å få hjem norske soldater i kister fra Sør-Afganistan i løpet av våren. I stedet for de 50 prosents reduksjon av klimagasser som Natur og Ungdom krever, klarer ikke regjeringen å love 20 prosent.

På alle disse spørsmålene, er Rødt klare. På andre spørsmål, som det å slå tilbake islamofobien på konsekvent vis, må vi jobbe for at Rødt blir klarere. Ja hvis vi IKKE tar opp denne kampen, vil Frp fortsatt fremstå som eneste «folkelige» opposisjon til de rødgrønne. Likevel har Rødts leder Torstein Dahle helt rett i det han sa i omtrent alle aviser etter stiftelsen: Rødt «skal ta opp saker det er bred enighet om i folket, men som dessverre ikke gjenspeiles i de øvrige partiers politikk». Vil Rødt lykkes i å ta opp disse sakene, vil de nå ut med dem, og gjøre et godt valg til høsten? Vil Rødt klare å innlemme nye organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner på en måte som gjør at de er med å bestemme retningen? Den eneste ansvarlige måten å finne svarene på disse spørsmålene for en aktiv sosialist i dag, er å gå inn i Rødt og prøve.

Andreas Ytterstad

Samlet venstreside i nytt parti?

RV og AKP har nå samlet seg i partiet Rødt. I sin stiftelseserklæring sier de: «Denne samlinga på den revolusjonære venstresida er bare starten. Det er nå utformingen av det nye partiet skjer.

I denne prosessen inviterer vi med alle som ønsker et nytt samfunn og som er enige i at det trengs et nytt parti som redskap i den daglige klassekampen.»

Vi ser altså her en todelt prosess. 1. Det er et forsøk på å samle den revolusjonære venstresiden i et nytt parti. 2. Dette partiet skal siden kunne knytte til seg bredere lag av venstresiden.

Vi er positive til en samling på den revolusjonære venstresiden, men IS har hele tiden argumentert for at et nytt parti må kunne favne bredere enn dette. IS har gang på gang pekt på viktigheten av at et nytt parti springer ut av de sosiale bevegelsene. I dette ligger en forståelse av at det som skjer utenfor den revolusjonære venstresiden er avgjørende for et slikt prosjekt.

Vi er skeptiske til om en slik todelt prosess kan være veien til noe grunnleggende nytt på norsk venstreside. Deler av IS mener at vi bør gå inn i Rødt omgående. Undertegnede har liten tiltro til at den revolusjonære venstresiden kan samle seg først, for så å invitere med seg resten av venstresiden og de sosiale bevegelsene på laget. Alle som har interesse av et nytt parti bør være delaktige i prosessen og utformingen av prosjektet. Vi tror ikke at effekten av at IS går inn i det sammenslåtte RV/AKP blir særlig stor. Et nytt partiprosjekt må ha til grunn å kunne samle nye aktivister, sosiale bevegelser og de mest radikale fra de eksisterende reformistpartiene, uavhengig av om disse har erklært seg revolusjonære eller ikke.

Dette betyr selvsagt ikke at vi mener at IS må stå på sidelinjen for å vente og se hva som skjer med det nye partiet. Vi bør begynne på et tett samarbeid med Rødt, forslagsvis i forhold til konkrete saker i valgkampen, spesielt rasisme og miljø for å sammen med Rødt og andre deler av venstresiden bygge opp kampanjer og aktivisme i grunnplanet rundt disse saker. Samtidig bør vi ta initiativ til diskusjoner med større deler av venstresiden. Denne prosessen bør være helt åpen for at alle som kan tenke seg å være med i et samlende og radikalt parti skal kunne være med å forme dette prosjekt.

Amanda Dübeck og 
Frode Barstad, Bergen.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space
space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.