IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Krigen for amerikansk overherredømme

Alex Callinicos' The New Mandarins of American Power er en sylskarp analyse av uviklingen i amerikansk imperialisme, med særlig fokus på "krigen mot terror", Irak og den overordnede strategien til den amerikanske overklassen.

linje

Publisert: 16.09.2004

Callinicos åpner med en dissekering av begrepet "terrorisme" for å vise hvordan det blir brukt og misbrukt av verdens ledere, på en slik måte at det ville, etter britiske og amerikanske definisjoner, regnes som terrorisme hvis du hadde støttet Nelson Mandelas kamp mot apartheid. Deltakere i motstandskampen mot okkupasjonen i Irak blir selvsagt også definert som terrorister siden de kjemper mot den gode side i krigen mot terrorisme. Vi kan videre se hvorfor krigen mot terrorisme faktisk ikke vil bidra til å minske terrorismen i verden.

Mange har spekulert i årsakene til Irak-krigen. Callinicos avliver mytene skapt om masseødeleggelsesvåpen i Irak. De tok ikke bare feil, men de krigførende parter visste at det var løgn før de gikk til krig.

Argumentet om at det er en krig for å spre vestlig demokrati blir også skikkelig behandlet. Det viser seg at demokratibegrepet slik vi kjenner det, er ganske annerledes enn hvordan de amerikanske lederne bruker det. Når Bush-administrasjonens dokument The National Security Strategy of the United States of America, snakker om demokrati, kommer det klart fram at det sentrale de legger i det er amerikansk frimarkedskapitalisme. Konseptet "fri handel" blir båret frem som den mest vesentlige moralske prinsippet. Folks rett til å velge sine ledere er ikke en like viktig rett. Derfor er det også logisk for dem at de i demokratiets navn kan dele ute kontrakter til en rekke amerikanskbaserte selskaper i Irak, og privatisere det aller meste av tidligere offentlige oppgaver.

Plan for Midt-Østen

Men det er ikke ensidige økonomiske motiver for krigen. Mange kalkulasjoner viser at utgiftene til krigen sannsynligvis er større enn markedsprisen på oljen i Irak. Når det kommer til olje er det selvsagt også snakk om kontroll. I en verden der det blir stadig mer kiving om olje, og det forventes at forbruket, spesielt i USA, vil stige enormt, vil kontrollen om verdens nest mest oljerike stat etter Saudi-Arabia være viktig.

Krigen i Irak er av stor geopolitisk interesse. Å fjerne Hussein ble gjort for å sende et signal til alle verdens ledere, men inngår også i en plan som har vært snakket lenge om i konservative kretser i USA, nemlig en reorganisering av Midt-Østen.

De stadig tettere båndene mellom Israels høyreside, og de nykonservative i Bush-administrasjonen har en felles interesse av å rydde unna flere regimer i Midt-Østen. Verken Iran, Syria, eller for den saks skyld USAs allierte i et halvt århundre, Saudi-Arabia, kan føle seg trygge. OPEC har blitt sett på som en allianse som handler mot USAs økonomiske interesser, og ved et maktskifte i Saudi-Arabia, vil ligaen lett bli sprengt.

Den overordnede strategien

Callinicos viser til dokumenter fra 1998 der den nykonservative pressgruppen kalt The Project for the New American Century, oppfordrer daværende president Clinton til å vise vilje til å bruke militær makt mot Irak, og på langt sikt gå inn for å fjerne ham. Denne pressgruppen er med få unntak, hele den nye Bush-administrasjonen som overtok to år etter. Sammen med andre fakta tyder det på at angrepene 11/9 derfor ble sett på som en mulighet heller en årsak for Bush administrasjonen til å gjennomføre sine planer.

Mange mener at en demokratisk president vil være bedre enn Bush-administrasjonen ved roret i USA. Men på mange måter kan en se at Bush-administrasjonens politikk er mer en videreføring av en politikk som den politiske ledelsen i USA har ført helt siden 1945, uavhengig om det er demokrater eller republikanere som styrer. Det har først og fremst vært en uenighet i den amerikanske overklasse om fremgangsmåte i den amerikansk utenrikspolitikk, med et skifte mot unilateralisme og økt militarisering med Bush-doktrinen.

Målet for overklassen er å bevare og utvide det amerikanske imperiet. Sentralt her er å fjerne hindringer for fri flyt av varer og kapital. Det endelige målet er, med deres egne ord, en "...integrated international order based on the principles of democratic capitalism, with the US as the ultimate guarantor of order and enforcer of norms." Oversettes av Christian.

Hindre utfordrerne

I National Security Strategy kan en lese om viktigheten av å hindre enhver tenkelig konkurrent som kan utfordre det rådende hegemoni i verden. Spesielt etter at den argeste konkurrenten, Sovjetunionen, er ryddet av veien, har det handlet om å sette hindringer i veien for potensielle nye stormakter som kan utfordre amerikansk kapitalisme. I dag handler det først og fremst om å avskjære og isolere Kina fra å knytte for sterke bånd til nabolandene, og sørge for at Russland ikke blir sterk igjen. Men også EU blir sett på som en potensiell fiende, og NATO-utvidelsen til Øst-Europa, kan sees på som et ledd i å knytte til seg allierte nærmere USA, enn nabolandene Tyskland og Frankrike.

Det er et skremmende bilde Callinicos tegner av verdens herskere og deres planer, som sakte men sikkert viser hvordan "krigen mot terroren" er ensbetydende med "krig for amerikansk overherredømme". Boken er en uunnværlig klargjøring for alle som vil kjempe mot krig og kapitalisme.

Alex Sen

Alex Callinicos
The New Mandarins of American Power: The Bush Administration´s Plans for the world
Politics 2004


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.