IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Hvorfor du bør være internasjonal sosialist

Fra antikapitalisme til revolusjon

Demonstrasjonen mot Verdensbanken 24. juni var fantastisk. CHRISTIAN RINGDAL ser på hvor veien går fra antikapitalisme til revolusjon.

linje

Publisert: 01.07.2002

Internasjonale Sosialister liker ikke banker. Det finnes en global bank som heter Verdensbanken. Verdensbanken er et hatobjekt for verdens antikapitalister. Fordi den - som alle andre banker - gir lån og tar blodrenter.

Verdensbanken tvinger fattige stater til å privatisere og liberalisere økonomien for å få nye lån å betjene avdragene på de gamle lånene.

Den antikapitalistiske bevegelsen har tvunget Verdensbanken til å skifte retorikk.

19 000 barn dør av fattigdom hver dag. Verdensbanken, IMF, WTO og statene som støtter opp om disse institusjonene er ansvarlig for disses død - like mye som om de hadde holdt en pistol mot tinningen på dem og trukket av.

Skoler og sykehus finnes det ikke penger til - ikke en gang i Norge. Våpen er det alltid penger til. I 1995 var den samlede gjelden til hele Afrika 200 milliarder dollar. Amerikanske militære utgifter samme året var 270 milliarder dollar.

Legg ned militæret, og du kan slette u-landsgjelda.

Verdens ledere lever på toppen av et grovt urettferdig system som bare blir mer urettferdig. I 1980 tjente toppsjefene 48 ganger så mye som arbeidere i USA. I 1998 var dette forholdet økt til 419 ganger så mye.

Dette er i det rikeste samfunnet verden noensinne har sett.

Mosambik er et av verdens fattigste land, hovedmottager av norsk bistand og ifølge statsminister Bondevik kaller en "suksess". Der har levealderen falt fra 49 til 43 år mellom 1989 og 1998.

Forhold som disse har skapt den antikapitalistiske bevegelsen. Bevegelsen består av massevis av ulike grupperinger og millioner - ikke tusener, men millioner - av mennesker som har en ting felles: Vi vil ha en bedre verden. Vi mener at en annen verden er mulig og nødvendig og vi er villige til å slåss for den.

Fra kapitalisme til sosialisme

Kapitalismen er i sin natur et internasjonalt system. Drivkraften er konkurranse - mellom ulike selskaper, nasjonalstater og allianser eller blokker av stater. Konkurransen gjør at kapitalistiske foretak kan aldri bli rike nok eller store nok. De må suge til seg enorme overskudd - profitt - for å hevde seg i konkurransen med hverandre.

Skandaler som vi har sett med Enron, Worldcom og Arthur Andersen viser hvor råttent systemet er i sin kjerne.

Rikdommen de tilegner seg kommer fra oss. Fra flertallet av vanlige mennesker som må jobbe for å få nok mat og et tak over hodet. Kapitalistene og deres selskaper og deres stater eier fabikkene, kontorene, skolene og alt annet som er nødvendig for å produsere alle tingene som trengs.

Kapitalistisk globalisering handler om å fjerne alle hindringer som kan komme i veien for storselskapenes profittjag.

Rundt 200 storselskaper, ledet av kanskje 15000 rike mennesker, har en omsetning som tilsvarer mer enn 25% av hele verdens omsetning. De tusen største selskapene produserer over halvparten av alt som produseres.

I en verden hvor profittjag driver konkurransen mellom selskapene er vi dømt til å oppleve overproduksjonskriser, børskrakk oppsigelser og elendighet.

Men tenk over det et øyeblikk: Kapitalismens organiserte kaos planlegges av noen tusen mennesker som sitter i hverandres styrer.

Muligheten finnes til at vi kan velge noen tusen andre mennesker til å planlegge produksjonen etter menneskers behov - det vi trenger når vi trenger det, for å sitere reklamen.

Det er dette som er sosialisme - demokratisk kontroll over produksjonen.

Vi trenger å styrke kampen for revolusjon - en internasjonal sosialistisk revolusjon. Innenfor den antikapitalistiske bevegelsen finnes det mennesker som ønsker å beholde kapitalismen. Til og med Thorbjørn Jagland har uttrykt sympati med bevegelsen vår.

Sånne folk vil beholde det råtne systemet vi lever i idag.

Det vil ikke vi.

Hindringen

Men det finnes et hinder - en praktisk utfordring - for sosialisme: Staten.

Verdens herskere har organisert seg for å kunne slå tilbake trusler mot deres eget herredømme.

Den kapitalistiske konkurransen er ikke begrenset til økonomien. Bak de store selskapene er våpenmakta.

For ti år siden likte kapitalismens forsvarere å si at globalisering minsket faren for krig. - Det har aldri vært krig mellom to land som har McDonald´s var det noen som sa.

Det var før regimene i Serbia og Kroatia og Bosnia gikk til krig mot hverandre. I dag er India og Pakistan på randen av krig. Alle disse statene har nok av McDonald´s-restauranter (selv om flertallet av innbyggerne ikke har råd til å spise der).

Sannheten er at McDonald´s bare kan eksistere så lenge McDonnel-Douglas eksisterer. McDonnel-Douglas lager våpen. Våpnene brukes av miltærapparatene som handler for å forsvare interessene til de store selskapene innenfor sine land.

Kapitalismen er et system som er bygd på vold og trusselen om vold.

Vi så det i Gøteborg da de skjøt Hannes Westberg, vi så det i Genova da de drepte Carlo Giuliani og vi ser det daglig på Vestbredden.

Kapitalismen baserer seg på økonomisk, politisk, ideologisk og militært herredømme over massene.

For å få en bedre verden må vi utfordre dette hegemoniet.

Kampen om kontroll over produksjon og økonomien er i seg selv en politisk kamp. Det er denne kampen som avgjør om vi noensinne vil være i stand til å stanse den globale herskerklssens militære makt. For først når våpnene ikke er rettet mot flertallet, men er kontrollert av flertallet, vil vi få en fredelig verden.

Men for å komme dit hen må vi gjennom mange kamper og svare på mange spørsmål om hva skal gjøres og hvordan. Hvilke retninger skal bevegelsen ta og hvem er det som bestemmer det?

Organisering, demokrati og ledelse

Internasjonale Sosialister har kastet seg inn i oppbygging av bevegelsen samtidig som vi bygger opp en revolusjonær organisasjon innenfor den.

I enhver politisk bevegelse, fra den minste demonstrasjon til en generalstreik, finnes det et lederskap og ulike meninger om hva må gjøres og hvordan.

Noen ganger er dette innlysende: LO lederen vil avblåse streiken - sosialister på grunnplanet vil utvide den. Andre ganger er det helt uformelt.

Når folk for eksempel argumenterer mot "ledelse" på møter og i demonstrasjoner, hva er det de gjør? De forsøker å påvirke andre til å dele deres oppfatning av hva som er best for bevegelsen. Med andre ord - de leder.

Revolusjonære skjuler ikke at vi forsøker å lede. Men politisk lederskap oppnås ikke ved å proklamere en ledelse, det oppnåes gjennom argumentasjon og framlegging av handlingsalternativer som vinner oppslutning.

Når man aksjonerer sammen oppstår det uunnåelig spørsmål som man må ta stilling til.

Under Verdensbankens møte i Washington i 2000 blokkerte aksjonister veikryssene slik at delegatene ikke kom seg ut. Etter noen timer oppsto det en debatt. Skulle man gå og demonstrere utenfor møtet eller skulle man opprettholde blokadene?

Kevin Danaher, en av lederne for Seattle-protestene dro rundt og sa at på grunn av at man ikke kunne bli enige måtte folk gjør som de ville. Det kan høres ut som et godt demokratisk prinsipp. Resultatet ble at noen blokader ble oppløst og noen ikke. Da ble det verken en slagkraftig markering utenfor møtet eller en effektiv blokade.

Revolusjonære er som regel i mindretall i bevegelsen. Vi må jobbe sammen med andre som ikke er overbevisst om at revolusjon er ønskelig eller mulig. Vi krever ikke at andre antinazister deler vår motstand mot alle former for innvandringskontroll, eller at alle krigsmotstandere er enige om religion.

Sosialister bekjemper rasisme overalt, men vi vil stå arm i arm med en arbeider med rasistiske idéer for å stoppe en streikebryter. Kampen om idéer pågår kontinuerlig, uavhengig av om det finnes sosialister tilstede. Det er om å gjøre å være tilstede med argumentene som treffer og peker framover.

At mange revolusjonære er organisert i samme parti betyr at de revolusjonære argumentene når ut til flere personer. Helheten er større enn de enkelte kompnentene.

Enhet er så klart vår styrke. Men enhet krever en kamp. Hver gang en fagforeningsleder aksepterer argumenter om konkurransevne" forræder hun enheten blant arbeidere til fordel for fagforeningsledernes enhet med sin egen stat.

Revolusjonær sosialistisk organisering handler om kampen for enhet. Derfor er sosialister "folkets tribuner" som Lenin kalte det. Det vil si at vi er mot alle former for undertrykkelse, som en forutsetning for enhet.

Internasjonale Sosialister bygger et revolusjonært parti. Verdens herskere vil ikke finne seg i å miste deres makt og privilegier. Derfor kan vi ikke skape en annen verden gradvis gjennom reformer men gjennom revolusjon. Kapitalismen har massevis av organisasjoner - som Verdensbanken, politiet og rettsvesenet, militæret. Vi trenger også organisasjon. Utallige ganger har folk gjort opprør mot kapitalisme.

Om den nye antikapitalistiske bevegelsen skal vinne fram må den utfordre kapitalismens makt og ta kontroll over samfunnets produksjon og verdens ressurser.

Jo sterkere Internasjonale Sosialister er, jo sterkere kan bevegelsen bli. Derfor oppfordres alle som er enige i det vi skriver i Sosialistisk Arbeideravis til å tegne medlemsskap nå.

Les mer i Tim Robinsons nye hefte "Fra antikapitalisme til revolusjon". 20 kr. Bestill fra 22 20 17 89.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.