IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Å knytte kampene sammen

DEN ANTIKAPITALISTISKE bevegelsen har vokst siden Seattle i 1999. Millioner av mennesker over hele verden har demonstrert mot kapitalistisk globalisering de siste åra, fra Johannesburg til Oslo, fra Washington til Bangkok – og hundrevis av flere steder. CHRISTIAN RINGDAL ser på hvorfor det er nødvendig å bygge et sosialistisk parti i dag.

linje

Publisert: 24.10.2002

Spådommene om den antikapitalistiske bevegelsens død etter 11. september 2001 viste seg å være feilaktige. Tvert imot viste store deler av bevegelsen seg i stand til å se sammenhengen mellom kapitalistisk globalisering og krig – og den massive stemninga mot USAs ønske om krig mot Irak er en del av dette.

Til og med i USA, hvor det var å vente at bevegelsen skulle bli noe svakere etter terroristangrepene, har vi sett at den lever fortsatt. I begynnelsen av oktober demonstrerte 100 000 over hele USA mot å angripe Irak.

For de som opplevde 1960-tallet var kampen mot Vietnamkrigen en som radikaliserte mange. Det fins en sentral forskjell i forhold til i dag – dagens bevegelse er mye sterkere før krigen i det hele tatt starter enn den var flere år inn i Vietnamkrigen.

Krigen mot det fattige landet i Sørøst-Asia begynte formelt etter Tonkin-episoden i 1964, men de store massedemonstrasjonene i USA fant ikke sted før i 1967-68. Jean-Paul Sartre avslo en invitasjon om å komme på en av demoene med begrunnelsen at det aldri ville bli en antikrigsbevegelse i USA. Hvor feil han tok – på det meste demonstrerte opp mot en og en halv millioner mennesker i Washington og San Fransisco, og de amerikanske soldatene i Vietnam sluttet å krige, slik at Armed Forces Journal i 1971 skrev at mytteriet i det amerikanske militæret bare kunne sammenliknes med "den franske hærens Nivelle-mytterier i 1917 og den tsaristiske hærens sammenbrudd i 1916 og 1917".

Men bevegelsen begrenset seg ikke til å protestere mot den krigen.

Radikalisering

Antikrigsbevegelsens radikaliserende virkning var større og hadde dypere innvirkning på vestlig kapitalisme.

Et kampoppsving hos arbeiderklassen betydde at selve maktgrunnlaget til kapitalistene kunne utfordres. Generalstreiken i Frankrike i 1968 var et utslag av at studentenes kamp ble knyttet til arbeidernes kamp – millioner av mennesker streiket i historias til da største generalstreik og det ble bygd barrikader i gatene i Paris under opprøret mot politiets brutaIitet.

I Italia ledet en studentbevegelse i 1967-68 til et oppsving i arbeidernes kamp i 1969.

I USA kom kampen mot krigen til å falle sammen med kampen for svartes borgerrettigheter og en rekke nasjonale streiker fant sted i kjølvannet av denne radikaliseringa.

Vi kan bygge en antikrigsbevegelse i dag som får de samme ringvirkningene som kampen mot Vietnamkrigen.

Arbeiderklassen idag

Bevegelsen er i dag på vei oppover på samme tidspunkt som arbeidere er i ferd med å gå til aksjon for å forsvare rettighetene sine. I løpet av de siste månedene har vi sett tre millioner i gatene i Roma og generalstreik i Italia. I Spania har ti millioner streiket og tre millioner demonstrert.

I Norge er arbeidsledigheten lavere enn andre steder og den norske staten har hundrevis av milliarder på oljefondet. Men norske arbeidere opplever likevel den samme utviklinga som arbeidere andre steder i verden. Omstruktureringa av kapitalismen de siste 25 åra har betydd at vi jobber mer, har lengre arbeidsdager og generelt et tøffere arbeidsliv enn før. Misnøyen med hvordan kapitalismen fungerer blir sterkere etter hvert som arbeidsledigheten faktisk stiger og politikerne nekter å bruke oljepenger på velferd.

Streiken mot statsbudsjettet i oktober og den massive misnøyen i Oslo mot nedleggelsen av trikkelinjer er bare to uttrykk for dette.

At ledelsen i fagbevegelsen føler seg tvunget til å bruke streik som våpen mot statsbudsjettet betyr at mange tusenvis av norske arbeidere går ut i aktivitet – mange av dem for første gang. At Valla og LO-toppene vil holde denne aktiviteten så lav som mulig betyr at opposisjonen i fagbevegelsen må reise handlingsalternativer til toppenes – flere streiker og mer politikk inn på arbeidsplassene.

Det er en massiv motstand mot krig mot Irak på arbeidsplassene – utfordringa nå er å få folk med på demonstrasjonene mot krigen. 400 000 i demo i London 28. september var et mye sterkere signal til verdens herskere enn prosent-tall på meningsmålinger.

Ideologiens effekt

I arbeiderklassen fins det svært sammensatte idéer. Noen avviser hele det kapitalistiske systemet og vil erstatte det med noe annet. Mange blir inspirert av den antikapitalistiske bevegelsen internasjonalt. Samtidig fristes noen av Fremskrittspartiets løfter om mer velferd gjennom bruk av oljepenger – og en del også av partiets motbydelige rasisme.

De fleste befinner seg et sted imellom å avvise systemet og å godta Fremskrittspartiets syndebukk-politikk. De godtar noen kapitalistiske idéer og avviser noen andre. De kan være enige med Sosialistisk Arbeideravis når vi sier nei til krig mot Irak, men enig med VG i at det er fint at Norge sitter i FNs Sikkerhetsråd. De har en motsetningsfylt bevissthet.

Det er godt mulig at flere norske arbeidere og studenter vil bli tilhengere av krig mot Irak når krigstrommene for alvor begynner å tordne.

Et revolusjonært parti på alle arbeidsplasser, universiteter og skoler ville effektivt kunne argumentere mot alle løgnene media, politikere og resten av hylekoret ville brukt.

Sosialisme

Vi trenger et Norge uten Fremskrittspartiet. Vi trenger et mer sosialt arbeidsliv. Vi trenger mer velferd. Men kapitalismen vil igjen og igjen ta fra oss rettigheter vi har kjempet oss til når krisene uunngåelig oppstår. Og så lenge kapitalismen eksisterer vil blodige kriger bli utkjempet for kontroll over ressurser og markeder.

Derfor må vi erstatte kapitalismen med et sosialistisk samfunn.

Bevegelsen mot kapitalisme og krig har tiltrukket seg mange mennesker gjennom å lansere idéen om at det er mulig å skape en annen verden.

Men kapitalismen var i stand til å komme seg etter forrige radikaliseringsperiode – og dersom vi ikke kvitter oss med kapitalismen vil den komme seg etter den radikaliseringa vi ser i dag og.

For å kvitte oss med kapitalismen må vi bygge et sosialistisk parti som kan være en del av alle kampene som oppstår og gi handlingsalternativer som kan lede til seier.

For å vinne arbeidere og studenter til idéen om sosialisme må det foregå diskusjoner om alternativet til dagens samfunn på alle arbeidsplasser og studiesteder rundt omkring.

Og en aktivistisk mobilisering til demonstrasjoner, folkemøter og andre former som motstanden tar må planlegges og gjennomføres.

Dette skjer mest effektivt ved at et demokratisk og aktivistisk parti bringer sammen alle de som ser sammenhengen mellom kapitalisme og krig, stengte grenser og rasisme, sosialdemokratiets krise og Fremskrittspartiets vekst.

Om kampen dreier seg om å stoppe krig mot Irak, solidaritet med Palestina, for Oslo-trikken, mot et brutalt arbeidsliv eller mot rasisme vil det styrke kampen om det fins organiserte sosialister til stede.

Folk som vil slåss mot kapitalisme bør bli medlemmer av Internasjonale Sosialister.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.