IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

regjeringas fattigdomsmelding

De rike blir fortsatt rikere

STATSMINISTER Kjell Magne Bondevik har gjentatte ganger skrytt av at regjeringen i statsbudsjettet for 2003 har en tiltaksplan mot fattigdom. Men Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) synes fattigdomsmeldinga er tynn i både innhold og størrelse, og mener det er en skam at regjeringa ikke tar et krafttak for å få bort fattigdommen.

linje

Publisert: 08.05.2003

13. mai skal regjeringas forslag til fattigdomsbekjempelse behandles i Stortinget.

FO organiserer mange som jobber med mange av de fattigdomsmeldinga handler om. De er ikke imot "skreddersydde" enkeltløsninger for de aller vanskeligst stilte, men forventer også at regjeringen tar et skikkelig krafttak for å forhindre at folk blir fattige.

Tiltakene er listet opp i "fattigdomsmeldinga", Stortingsmelding nr. 6 (2002-2003) og sosialkomitéens innstilling som ble levert i april.

Det som kjennetegner regjeringspartienes forslag til tiltak er at de kun er beregnet på såkalte utsatte grupper. Meldinga fokuserer på målrettethet i forhold til individuelle behov og "skreddersøm".

Her er det ikke snakk om virkelig å gjøre noe for å hindre fattigdom, for eksempel redusere arbeidsløsheten drastisk, men kun å hjelpe de aller verst stilte.

De fattige defineres som den del av befolkninga som har en inntekt på 50 prosent av medianinntekten eller mindre. For enkeltpersoner betyr det en inntekt på 70 - 100 000 eller mindre per år, ifølge Jon Epland i Statistisk Sentralbyrå.

- Hovedinnvendingen vår er at regjeringa ikke har noen ambisjoner om å gjøre noe med forskjellene mellom rike og fattige. Disse forskjellene øker fortsatt. Dette problematiserer ikke regjeringa, sier Sigbjørn Molvik, SV-representant i Stortingets sosialkomité.

- Utgangspunktet må være at forskjellene må utjevnes. Det er ikke utjevning når de rike blir rikere og får større deler av kaka.

Når det gjelder de enkelte tiltakene som foreslås, peker Molvik på at regjeringa også kommer med forslag som gjør ting verre.

- Det foreslås en midlertidig, tidsbegrenset uføretrygd med lavere satser enn vanlig uføretrygd. Dette skal være en korttidsytelse i en overgangsperiode. Det fører til en innstramming før en eventuelt får arbeidsløshetstrygd og gjør det enda vanskeligere dem som berøres. Dette er et forslag i helt feil retning.

Ingri-Hanne Brænne, 3. nestleder i FO, sier at det de særlig etterlyser er at regjeringa ikke grunnleggende nok går inn i de strukturer som fører til fattigdom, som boligspørsmålet og arbeidsledigheten.

- Vi er opptatt av universelle ordninger som må være gode nok til å gi folk et anstendig liv. Det betyr at trygdeytelsene må være store nok. 40 prosent av sosialhjelpsmottakerne har for liten inntekt. Uføretrygden er for lav, den økonomiske sosialhjelpen er for lav.

- FO ønsker statlige normer for økonomisk sosial hjelp. Idag er det statlige veiledende retningslinjer, men det er kommunene som bestemmer. Størrelsen på den økonomiske sosialhjelpen ble anbefalt redusert for noen tid siden. Beløpet ble så lavt at selv byrådsleder i Oslo, Erling Lae, protesterte.

Regjeringas forslag mot fattigdom må forstås ut fra høyresidas ideologi, påpeker Brænne.

- For dem er det enkeltindividet som i stor grad er ansvarlig for sin egen situasjon.

Som sosialarbeider er også Ingri-Hanne Brænne også opptatt av fundamentet for sosialt arbeid.

- Det er samfunnsmessige strukturer som skaper sosiale problemer.

FO krever blant annet at minstetrygden (uføretrygd, attføring, arbeidsledighetstrygd) heves fra 92 100 til 125 000 kroner.

"Som enslig er det ikke mulig å klare seg på dagens satser for minstetrygd", skriver FO i et notat Sosialistisk Arbeideravis har fått tilgang til.

Frps representanter i sosialkomitéen er derimot ikke interessert i utjevning for å bekjempe fattigdommen. De mener det alltid vil være til dels store forskjeller i inntekt og levestandard, ifølge LO-Aktuelt. Men for "arbeiderpartiet" Frp er ikke dette noe problem.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.